Bilen din avslører hvor digital du er

Si oss hvilken bil du kjører, så forteller vi deg hvor stor sjanse det er for at du leverer selvangivelsen elektronisk.

Hovedmålet med selvangivelseskampanjene våre de siste årene, har vært å få flere av dere som har endringer i selvangivelsen, til å levere elektronisk og ikke på papir. For å treffe riktig med kommunikasjonstiltakene våre, må vi vite hvem målgruppen er – det vil si hvem det er som leverer på papir. Her bidrar Skatteetatens dyktige analyseteam.

Et artig funn de har gjort, er at det finnes en sammenheng mellom hvilket bilmerke folk kjører og på hvilken måte de leverer selvangivelsen: elektronisk eller på papir. Kan du gjette hvilken gruppe bileiere som er gladest i papiret?

Kan du gjette hvilke bileiere som er gladest i papiret? Skoda- eller Mercedes Benz-eierne?

Kan du gjette hvilke bileiere som er gladest i papiret? Skoda- eller Mercedes Benz-eierne?

Som bileiergruppe er det Mercedes Benz-eierne som kommer dårligst ut. Blant disse leverer 12,9 prosent selvangivelsen på papir. Bileierne som kommer best ut, er Skoda-eierne:  8,1 prosent sverger til papiret. Det er cirka det samme som gjennomsnittet av hele befolkningen.

Dette er et eksempel på hvordan vi ved hjelp av egne tall (disse er hentet fra selvangivelsen)  og analyser kan vi finne ut mye om målgruppene våre. Gode analyser er avgjørende for at vi skal kunne utvikle riktige og målgruppetilpassede kommunikasjonstiltak. Nå kommer ikke Skatteetaten akkurat til å banke på bildørene til Mercedes Benz-eiere og oppfordre til elektronisk levering av selvangivelsen, men det er likevel et interessant funn.

Se oversikten over bilmerke og leveringsmåte nederst i bloggposten.

Vedlegg –> papir
Et viktigere funn er at blant de 365 000 som leverte selvangivelsen på papir 2013, var det 36 prosent som hadde vedlegg (skjema, dokumentasjon etc.). Og blant de 240 000 som leverte selvangivelsen med vedlegg, var det 55 prosent som leverte på papir. Disse har stort sett få vedlegg. Det er nemlig slik at de med mange vedlegg i stor grad bruker den elektroniske løsningen. Det betyr at om vi skal øke andelen som leverer elektronisk, har vi mye å hente på å iverksette tiltak inn mot gruppen som har (få) vedlegg til selvangivelsen.

Vi i kommunikasjonsstaben tok med oss analyseteamets funn inn i en workshop med Skatteetatens veiledere. Det er jo vår førstelinje som vet hva folk spør om. De vet hvor skoen trykker – hva som hinder folk fra å sende inn selvangivelsen elektronisk når de har vedlegg. Brukerspørsmål og -utfordringer som kom opp var blant annet:

  • Hvordan kan jeg sende vedlegg elektronisk? Jeg får ikke til det tekniske.
  • Kan vedlegget være på flere sider?
  • Hvilke filtyper aksepterer dere på vedleggene?
  • I hvilke tilfeller er det nødvendig å sende inn vedlegg/dokumentasjon?

Analyseteamets funn og resultatene fra workshopen gir oss et bilde av brukernes behov og utfordringer i møte med våre løsninger. Denne innsikten og inputen er en del av grunnlaget for informasjonstiltakene vi skal utvikle frem mot selvangivelsesperioden. Akkurat når det gjelder dette eksempelet, ser vi for oss en «slik gjør du det video».

Hva mener du?

Oversikten er basert på bilene til de som benyttet reisefradragspostene i selvangiveslen.

Oversikten er basert på bilene til de som benyttet reisefradragspostene i selvangiveslen.