Category : arbeidsgiver

Vi trenger din hjelp for å gjøre A-ordningen bedre

Veilederen til a-meldingen (rapportering om arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift) skal få en ny struktur og oppbygning, og nå ønsker vi å teste ut ulike forslag. Kan du hjelpe oss? Du kan enten teste menystruktur 1  eller menystruktur 2. Testen tar ca. 10-15 minutter. Det er ti spørsmål, og vi vil at du

Read More →

Pris for årets klatrer – Skatteetaten er en attraktiv arbeidsgiver

Skatteetaten har mottatt prisen for Årets klatrer i Universums rangering av de mest attraktive arbeidsgiverne blant unge yrkesaktive. Aldri før har Skatteetaten oppnådd en høyere plassering. Torsdag kveld mottok Skatteetaten prisen for Årets klatrer under Universum Awards 2016. – For Skatteetaten er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver. Denne prisen betyr at arbeidet Skatteetaten har

Read More →

Skatteetaten inviterer på kaffe og fagprat

Skatteetaten deltar også i år på Javazone, 7. og 8. september. Hos oss får du den beste kaffen, og en mulighet til å snakke om spennende prosjekter som berører hele befolkningen. I tillegg til å finne oss på stand, deltar Skatteetaten i det faglige programmet. Blant annet skal Tor Åge Ballo og Jon Sølvberg fortelle

Read More →

Facebook: Skatten min – bedrift

I snart fem år har vi veiledet lønnstakere og pensjonister på Facebook. Nå er tilbudet utvidet med en egen side for enkeltpersonforetak. Skatteetatens Facebookside for lønnstakere og pensjonister, Skatten min, blitt en populær kanal for veiledning siden lanseringen i  2011. Bedrifter har tidligere vært henvist til andre kanaler for veiledning, men nå tilbyr Skatteetaten også

Read More →

Dama som likar to strekar under svaret

Over 21 000 næringsdrivande har allereie levert Næringsrapport skatt. Heidi Bøyum Guldberg er ei av dei. Som mangeårig næringsdrivande var ho etter kvart vand med det omfattande skjemaveldet, men synest likevel det er spennande med ei ny og enklare løysing. – Eg har alltid likt matte og ting der ein kan setje to strekar under svaret. Eg er vel litt utanom det

Read More →

1 2 3 4