Category : arbeidsgiver

Vil forenkle regnskapsprosessen

Som et ledd i et av etatens viktigste satsingsområder, forenkling for næringslivet, arbeider Skatteetaten denne høsten med en ny elektronisk standard for regnskapsinformasjon. Av Live Slettebø og Nonna Risnes – Hensikten er forenkling for både den som leverer regnskapet og den som mottar, i tillegg vil en ny standard lette informasjonsutvekslingen mellom forskjellige regnskapssystemer, forteller

Read More →

Taushetsplikt verner kriminelle

(Publisert i Dagens næringsliv 12. august 2015): En avklaring av taushetspliktbestemmelsene er helt avgjørende for at det tverretatlige samarbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet skal lykkes. Kontrolletatene trenger et harmonisert regelverk som fremmer – og ikke er til hinder for – effektiv samhandling for å få satt flere lovbrytere ut av spill. Av skattedirektør Hans Christian Holte  Kriminaliteten

Read More →

Digitalprisen til A-ordningen

På Digitaliseringskonferansen ble A-ordningen kåret til årets digitale suksesshistorie av deltakerne. – A-ordningen er et godt eksempel på hvordan digitalisering blir brukt for å møte brukernes behov og oppnå gevinster både for brukerne og virksomheten, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi. Tre etater – en ordning A-ordningen er unik fordi den samordner næringslivets rapportering til tre

Read More →

Vellykket test av ny selvangivelse for næringsdrivende

Det er ett år til selvangivelsen for næringsdrivende skal leveres neste gang. Erfaringene fra prøveprosjektet med ny selvangivelse for næringsdrivende kan tyde på at det kan bli en bedre opplevelse enn tidligere. I løpet av pilotperioden frem til fristen for innlevering 31. mai, har 265 selskaper levert Næringsrapport skatt (selvangivelsen) i testløsningen. Målet med pilotperioden var

Read More →

1 2 3 4 5