Category : arbeidsgiver

Kom selvangivelsen i forkjøpet

Med den nye innsynstjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn, kan du sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiveren din rapporterer om deg til det offentlige. Nå gjør Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå det enklere for deg å ha oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold. Tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» finner du på Altinn.no, under Skjema og tjenester. Avdekker

Read More →

Vil forenkle regnskapsprosessen

Som et ledd i et av etatens viktigste satsingsområder, forenkling for næringslivet, arbeider Skatteetaten denne høsten med en ny elektronisk standard for regnskapsinformasjon. Av Live Slettebø og Nonna Risnes – Hensikten er forenkling for både den som leverer regnskapet og den som mottar, i tillegg vil en ny standard lette informasjonsutvekslingen mellom forskjellige regnskapssystemer, forteller

Read More →

Taushetsplikt verner kriminelle

(Publisert i Dagens næringsliv 12. august 2015): En avklaring av taushetspliktbestemmelsene er helt avgjørende for at det tverretatlige samarbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet skal lykkes. Kontrolletatene trenger et harmonisert regelverk som fremmer – og ikke er til hinder for – effektiv samhandling for å få satt flere lovbrytere ut av spill. Av skattedirektør Hans Christian Holte  Kriminaliteten

Read More →

Digitalprisen til A-ordningen

På Digitaliseringskonferansen ble A-ordningen kåret til årets digitale suksesshistorie av deltakerne. – A-ordningen er et godt eksempel på hvordan digitalisering blir brukt for å møte brukernes behov og oppnå gevinster både for brukerne og virksomheten, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi. Tre etater – en ordning A-ordningen er unik fordi den samordner næringslivets rapportering til tre

Read More →

1 2 3 4 5