Category : Behavioural insight

Behavioural Insight Conference: Resultat av testing fikk 13 000 flere til å levere i tide

Under årets International Behavioural Insight Conference i London forklarte Skatteetaten hvordan vi har jobbet kunnskapsbasert for å få 13 000 flere næringsdrivende til å levere selvangivelsen til rett tid i år. Dagen før ble nobelprisvinner og forfatter av boken Tenke fort og langsomt, Daniel Kahneman, intervjuet fra samme scene. – Gjennom å måle effekten av

Read More →

Behavioural insight: How can we get the self-employed to submit on time?

Self-employed people who submit documents late and make payments late create difficulties for both themselves and the Tax Administration. Which measures has effect and which does not work in order to get more of them to submit their statements on time? Since 2012, a project entitled «Punctual submission and payment» has been gathering information about

Read More →