Digitaliseringens muligheter for skatt og avgift

Digitaliseringen gjør at Skatteetaten kan koble seg tettere på næringslivets informasjonsstrømmer og behandle mer informasjon i sanntid. Det vil redusere både rapporteringsbyrden og den svarte omsetningen. Skatteetaten arbeider med tiltak og setter pris på forslag og innspill.

Dette er et svar til advokat Kristoffer Aasebøs innlegg i Dagens næringsliv 23. juni 2015.

Advokat Kristoffer Aasebø fremmer et konkret og interessant forslag til en ny ordning for rapportering og betaling av merverdiavgift. Selv om pliktig e-faktura og automatisk trekk av moms ikke er tiltak vi ser for oss med det første, er det gode eksempler på hvordan digitaliseringen kan gi nye muligheter til både å forenkle og forbedre skatte- og avgiftprosessene.

Skatteetaten arbeider, sammen med næringslivets interesseorganisasjoner, med å finne nye og mer effektive digitale løsninger, og samtidig redusere næringslivets kostnader til skatte- og avgiftsrapportering. Vi ønsker å koble oss tettere på eksisterende informasjon i bedriftene og dermed bli i stand til å behandle mer informasjon i sanntid. Den nye, månedlig ansattrapporteringen a-ordningen er et eksempel på dette.

DN 24jun15_mvainnlegg1

Faksimile fra Dagens næringsliv

Informasjonsdeling mellom bedrifter
Næringslivet kan også bidra i kampen mot useriøse aktører gjennom å dele mer informasjon mellom de seriøse aktørene. Dersom virksomheter som betaler sin skatt og avgift bare ønsker å samarbeide med andre seriøse aktører, og deler informasjon som viser at de ikke har noe uoppgjort med Skatteetaten, vil det være et viktig bidrag. Skatteetaten har et verktøy til slik informasjonsdeling: Registerinfo, som gir virksomheter tilgang til opplysninger om aktuelle kontraktspartneres skatteforhold. Opplysningene er taushetsbelagte og kan bare gis dersom oppdragstakeren har gitt oppdragsgiveren fullmakt til å innhente opplysningene. Skatteetaten arbeider med å forbedre og automatisere Registerinfo.

Skatteetaten jobber med å finne flere og bedre tiltak som kan tilrettelegge for egenkontroll mellom næringsdrivende.

Standardisert regnskapsdata
Et annet konkret tiltak er OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File Tax). Skatteetaten, NARF og Revisorforeningen har utgjort en arbeidsgruppe som har anbefalt å innføre standarden i Norge. Den standardiserer regnskapsdata slik at dataene kan deles og sammenlignes mer effektivt. Det vil lette informasjonsdelingen innad i næringslivet slik at for eksempel byggherrer kan ha bedre kontroll med underleverandører; det vil gi Skatteetaten mer oversiktlig informasjon; og det vil forbedre kontrollen med multinasjonale selskaper og lette informasjonsutveksling mellom skatteadministrasjoner.

Skatteetaten setter pris på innovative forslag til forbedringer og oppfordrer andre med erfaring fra skatte- og avgiftsproblematikk til å tenke nytt og delta i debatten.