Digitalt førstevalg – helt nødvendig

Regjeringen har nå bestemt at digital kommunikasjon med det offentlige skal være hovedregelen. I praksis betyr det at man i utgangspunktet er elektronisk bruker, med mindre man reserverer seg. Lovendringen er et godt og sannsynligvis helt nødvendig tiltak for å sikre en effektiv og digital offentlig sektor. 

Skatteetaten har siden desember 2012 jobbet aktivt for å få flere til å registrere seg som elekroniske brukere (e-brukere). Som jeg skrev i et tidligere innlegg, har det vært en bratt oppoverbakke.

Nå har regjeringen endret forvaltningsloven slik at stat og kommune kan ta i bruk kontaktregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Forhåpentligvis vil også ligningsloven endres snart. Fra 2016 skal det være innført digitalt førstevalg som prinsipp. Hvorfor er det smart og nødvendig? Jo, fordi det er det eneste tiltaket som er kraftfullt nok til virkelig å fungere. La oss se nærmere på digitalt førstevalg og to andre alternativer for å rekruttere e-brukere:

1. Digitalt førstevalg

Folk må aktivt velge å bli papirbruker, og ikke omvendt som det er i dag. Det betyr at Skatteetaten går fra å ha 800 000 e-brukere til over 3 millioner. Tiltaket er allerede gjennomført i Danmark. En opt-out-løsning er grundig gjennomgått av Sunstein og Thaler (Nudge).  De beskriver dette godt ved å se på hvor mange som er organdonorer i USA (28 prosent) og Belgia (98 prosent). Forskjellen? I USA må du aktivt bli donor. I Belgia må du aktivt velge å ikke være donor.

Folk velger den letteste veien, så lenge insentivene ikke er sterke nok til å endre adferd. Dette er et sterkt virkemiddel, og nå ønsket av regjeringen med vedtaket i statsråd.

Den nye e-forvaltningsforskriften gjelder imidlertid ikke for ligningsloven, og dermed ikke for selvangivelsen og skatteoppgjøret. Men vi håper å være der snart, og det vil endre alt. Hvorfor? Jo, fordi de aller fleste, når vi spør dem, sier at det ikke vil være noe problem. For det første mener over 70 prosent av de som leverte selvangivelsen på papir, at det er trygt å levere digitalt. For det andre synes ni av ti at det er lett å levere digitalt. For det tredje sier nesten 60 prosent av de som ikke er e-brukere at de ønsker å bli det.

Resultatene fra vår spørreundersøkelse fra 2013 om innlevering av selvangivelsen, viser følgende blant de som leverte på papir:

 • 56 % ville levert selvangivelsen på nett hvis det ikke var en annen mulighet, 3 % sier at de ville protestert, mens 11 % sier at de ikke vet hva de ville gjort
 • 25 % sier de ville levert på nett ved hjelp av andre

niavtiOrdningen med digitalt førstevalg åpner for at alle kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon. I tillegg har vi en million skattebetalere som aldri har logget seg inn i Altinn og derfor ikke er registrert i Difis kontaktregister. Å ta en «dansk en» vil altså ikke generere praktiske problemer for befolkningen.

2. Sterkere insentiver

Alternativet til digitalt førstevalg er å ta i bruk sterkere insentiver. Det må vi uansett se etter for å få den millionen av befolkningen som aldri har vært inne i Altinn til å bli elektroniske brukere. Å gi folk tilgang på selvangivelsen 14 dager tidligere, hadde en viss effekt, men var ingen kioskvelter. Derimot reduserte vi antall innleverte selvangivelser på papir med over 30 prosent når vi fortalte at de ikke ville få skatteoppgjør før tidligst i august hvis de leverte selvangivelsen på papir.

Det er dermed all grunn til å tro sterkere insentiver kan gjøre en stor forskjell. Insentiver kan være:

 • Tidligere skatteopgjør for e-brukere
 • Senere skatteoppgjør for alle som ikke er e-brukere
 • E-brukere kan få skatteoppgjøret rett etter at de har levert
 • Kun e-brukere får tilgang på selvangivelsen i Altinn. Resten får kun på papir.

3. Minne alle som bruker våre digitale tjenester på at de kan registrere seg som e-brukere

Et av våre mest vellykkede tiltak vinteren 2012/2013, var å oppfordre alle som endret skattekortet elektronisk til å bli e-brukere ved å klikke på en lenke i Altinn. Det gav oss på det meste et par tusen nye brukere hver dag. Her er det lærdom: Gi folk tilbudet når de er i modus. Når de først er logget inn i Altinn, så er de i den rette stemningen og vi må tilby en enkel registrering.

Er det stort potensial? Absolutt. Alle som hadde registrert seg som e-brukere fikk i fjor tilgang til selvangivelsen 19. mars. De som ikke hadde registrert seg, måtte vente til 2. april. Det interessante er at i løpet av dagen 2. april, var nærmere en million skattytere inne i Altinn for å sjekke sin egen selvangivelse. Det betyr at 1 million personer samtidig fikk selvangivelsen i posten. Disse burde ha vært e-brukere. Vi ser også av innleveringstallene at nærmere en million leverer på nett.

Både insentiver og påminnelser øker antallet e-brukere, men ingenting vil være så effektfullt som digitalt førstevalg. Regjeringens endring av forvaltningsloven er det riktige steget for en digital og døgnåpen offentlig sektor. Skatteetaten håper å ta i bruk Difi sitt kontaktregister i løpet av 2014.

 • Andreas Hamnes

  Det stemmer, som Hans M sier,
  at rollen «Advokat» ikke eksisterer i Altinn, og så vidt jeg vet heller ikke i
  Enhetsregisteret. Det vil det nok heller ikke komme med det første.

  Løsningen vår på dette i dagens
  løsning er opprettelse av lokale roller. Men det er nok få «brukere» som benytter
  og forstår dette.
  Litt om lokale roller:
  Lokale roller kan
  opprettes av virksomhetene selv.

  Dersom en etat har
  opprettet en tjeneste «Sendinntiloss» som kan brukes for å kommunisere med
  virksomheter så er det ingenting i veien for at virksomhet X oppretter en lokal
  rolle som de knytter til tjenesten «Sendinntiloss».

  Virksomhet X kan
  deretter delegere rollen «Advokat» til sin Advokat som da kan sende inn på
  vegne av virksomhet X.

  For at flere skal ta i bruk
  lokale roller må vi få opp brukskvaliteten på dette, og det må bli lettere for
  eksempelvis et advokat kontor å sende en melding (via Altinn) til sine klienter
  om og hvordan de kan opprette rollen «Advokat» og delegere den til sin advokat,
  slik at advokaten kan kommunisere på vegne av klienten.

  Håper det var til hjelp J
  Altinn/ Andreas – ring på 90777200 så kan vi se mer på det ?

  • Christer A. Jenson

   I samme slengen kunne man jo sett på rollen «verge».

 • Hans Martin Asheim

  Hei,
  Det løser jo den hodepinen, takk for raskt svar. Ha en god dag!

 • Hans Martin Asheim

  Hei Thomas.
  Du skal få en liten nøtt fra meg. Jeg jobber i et advokatfirma, og har stort behov for å kommunisere med etaten på vegne av mine klienter. Siden dere skal fase ut fellespostkasser, hvordan tenker dere at jeg skal nå dere?
  Nå tenker du sikkert med en gang «Altinn, så klart», men det er nok ikke så lett. «Advokat» er ikke en rolle som eksisterer i Altinn. I motsetning til f.eks. en regnskapsfører kan jeg ikke gå inn, velge at nå representerer jeg selskap X, og deretter sende min forespørsel. Når jeg sender inn noe via Altinn fremstår det som om det kommer fra meg privat, ikke fra selskapet.

  • Hei.
   Jeg skal ta opp spørsmålet ditt med rettsavdelingen og få ordnet med et svar til deg.
   Ha en fin dag!

  • Har løst verre nøtter før. Vi kommer ikke å fase ut fellespostkasser før vi har funnet et tilfredsstillende alternativ. Håper det svarer på spørsmålet ditt.