Riktig skatt med riktig språk på Facebook?

Skatteetaten vil bruke Facebook for å nå utenlandske arbeidstakere med informasjon om skatt. Den første testen ser ut til å være vellykket.

Det er stadig flere EØS/EU-borgere som kommer til Norge for å jobbe. Skatteetaten vil informere alle om rettigheter og plikter. Vi får tak i mange på våre kontorer og når de ringer oss. Mange finner også informasjon på egenhånd på skatteetaten.no og på taxnorway.no. Likevel er det mange vi ikke når med viktig informasjon om skatt.

Hvis du vil bli varslet om når selvangivelsen, skatteoppgjøret og skattetrekksmeldingen er klare, så må du bli elektronisk bruker. Dette er spesielt viktig for mange utenlandske arbeidstakere. Du kan være på ferie eller flyttet når selvangivelsen eller skatteoppgjøret kommer. Hvis vi ikke får tak i deg, kan du gå glipp av fradrag og klagerettigheter. Ved å bli elektronisk bruker unngår du det. Da sender vi varsel på e-post eller sms når vi legger inn viktige beskjeder i Altinn. Derfor er det viktig både for utenlandske skattebetalere og for Skatteetaten at flest mulig bruker denne muligheten.

Facebook har vi muligheten til å legge ut innlegg på Facebooksiden vår og betale for at innlegget blir eksponert i strømmen til en definert språkgruppe som oppgir at de er bosatt i Norge. Vi bestemte oss for å teste ut om vi kunne få flere polakker bosatt i Norge til å bli e-brukere på denne måten. Det er ca 42 000 på Facebook som oppgir bosted i Norge og har polsk som språkinnstilling.

Vi fikk laget en melding på polsk, lenket til en informasjonsside på polsk og la den ut på en ettermiddagen.

polsk
Resultatene?
Vi er godt fornøyde med responsen vi fikk. Innlegget fikk god spredning, ble positivt kommentert og mye likt. Vi klarer ikke å følge brukerne helt inn i kontaktdatabasen, men antallet som klikket seg videre til nettsiden var bra.

Organisk rekkevidde: 2272 (400 følgere som har oppgitt polsk som språk)
Betalt rekkevidde: 29 840 (målgruppen var de med polsk som språk, bosatt i Norge)

Klikkfrekvensen (CTR) var på 6,36 prosent (2176 lenkeklikk). Snittet for siste måned var på 3,67 prosent. Tallet er spesielt bra da vi vet at de fleste så annonsen mer enn én gang. Vi hadde en betydelig bedre klikkfrekvens på denne enn tilsvarende kampanje vi hadde i februar rettet mot norske brukere over 50 år. Den endte med en klikkfrekvens på 3,02%. Under e-bruker-kampanjen i fjor, mens de fleste fremdeles ikke var elektroniske brukere, hadde vi en klikkfrekvens på 5%. Vi hadde altså en høyere klikkfrekvens både når vi ser på snittet for den siste måneden, og når vi sammenligner med tilsvarende kampanjer.

I tillegg fikk vi 280 nye polske følgere av siden.

Veien videre
Skatteetaten har nå 3,6 millioner elektroniske brukere og det blir selvfølgelig småtteri med et par tusen nye brukere av våre digitale tjenester. Men på små målgrupper som dette virker Facebook treffsikkert og billig. Det virker rimelig å anta at statusoppdateringer på andre språk har en stoppeffekt i strømmen til de vi ønsker å nå. Derfor vil vi teste meldinger på flere språk når selvangivelsen kommer. Vi vil også vurdere om vi skal lage en Facebookside kun for utenlandske arbeidstakere, da vil erfaringene våre fra selvangivelsesperioden være et viktig datagrunnlag.

Har du andre og bedre forslag til hvordan vi kan bruke Facebook for å nå utenlandske arbeidstakere? Bruk kommentarfeltet under.

 

 • Pingback: over here()

 • Pingback: he has a good point()

 • Pingback: cheap car insurance()

 • Pingback: alkaline water()

 • Pingback: alkaline water()

 • Pingback: view more()

 • Pingback: water ionizer payment plan()

 • Pingback: bottled alkaline water()

 • Pingback: water ionizer loan()

 • Pingback: water ionizer()

 • Pingback: ionizer payment plan()

 • Pingback: electricians quad cities()

 • Pingback: learn more here()

 • Pingback: house blue()

 • Pingback: pay per day loans plan()

 • Pingback: plumbers tape walmart()

 • Pingback: locksmith houston 77096()

 • Pingback: locksmith training colorado()

 • Pingback: electricians pouch()

 • Pingback: electrician zillmere()

 • Pingback: pay day loans()

 • Adam Łukasik

  Hei,

  Det er skikkelig bra at Skatteetaten tar i bruk sosiale medier for å nå
  fram til andre enn nordmenn også. Det kan høres ut litt stereotypisk,
  men kommunikasjon med polske arbeidstakere i Norge er mest effektivt når:

  -de får høre om profitt mer enn om sine plikter (eventuelt skatt til gode eller mulige fradrag heller enn frist for levering av selvangivelse)

  -artikler, meldinger og beskjeder er korte og er skrevet på en veldig enkel måte;
  Selv om en tekst er på polsk, kjem de ikke til å lese den hvis den er
  for langt eller består av lange sammensatte setninger osv.

  -meldinger på engelsk kan være gode for unge, men unge er kun en liten del av alle polakker som jobber og bor i Norge

  -mange fremdeles foretrekker muntlig kommunikasjon framfor
  skriftlig; dessuten favoriserer de meldinger på papir; et bra eksempel
  på det er brosjyrer; Hvis de får det på papir i lommeformat fra for
  eksempel arbeidsgiver, skal de ta brosjyren med seg og lese den. De gjør
  ikke det med pdf, eposter eller artikler på nett.

  -Når det gjelder, søknader, svar, vedtak, selvangivelse og
  skatteoppgjør er det langt bedre med ebrukere. Systemer garanterer at de
  eller posten mister ikke dokumentene. Man kan alltid laste dem ned via
  Altinn.

  Innspillet baserer jeg på min erfaring med polakker. Jeg veit at nå
  satser man på elektronisk kommunikasjon, men for mange, særlig dem som
  ikke er i tjueårene, er det vanskelig. Flere av polakker som jobber Norge er i stand til å bygge et hus, gjennomføre ombygning av et skip eller reparere en bil, likevel klarer de ikke å sende en epost, for ikke å nevne å bruke Altinn. Dessuten har de lite interesse for skatt o.l. De stoler på arbeidsgiveren, og tror ofte at han skal ordne alt for dem.

  • Takk for gode innspill! Jeg tar det med videre i vårt arbeid og tar det også videre til fagmiljøet som jobber med utenlandske arbeidstakere.