Selvangivelsens mor

Du kjenner sikkert ikke Unni Vikane, men hun er mor til en 101-åring du garantert har et forhold til. Vikane har nemlig gitt oss selvangivelsen i 30 år.

– Ettersom jeg har jobbet med selvangivelsen omtrent hele livet, er jeg nok mer enn gjennomsnittet interessert i den. Vi er mange som jobber med selvangivelsen, men jeg liker å være involvert i det som skjer. Alt henger sammen, og hvis noe blir galt i ett ledd, kan det påvirke det neste, sier hun.

Unni Elisabeth Vikane_4

Unni Vikane

 

Endringer
Selvangivelsen er i 2014 101 år. De siste tiårene har den utviklet seg enormt. Vikane forteller at forberedelsesfasen er forskjellig fra år til år:

– Det er alltid noe i regelverket som endres. Da samarbeider jeg tett med en ansvarlig i rettsavdelingen, slik at alle endringene kommer inn i  de ulike systemene. Selv om det er Skatteetatens IT- og servicepartner som nå tar seg av selve testingen, må jeg beskrive, prioritere og bestille endringer og koordinere mellom systemer og avdelinger. Rett og slett ha oversikten og sørge for at alle andre som jobber med selvangivelsen har informasjonen de trenger, sier hun.

Året rundt
Vikane har flere ganger fått spørsmål om hva hun jobber med etter april, da selvangivelsen er innlevert. Får hun da noen nye oppgaver i Skatteetaten? For selvangivelsesarbeidet er vel stort sett i mars? Nei, arbeidet med selvangivelsen pågår hele året – i tre ulike faser: planlegging, forberedelse og produksjon. Førstnevnte starter oktober, men næringsdrivende har innleveringsfrist i slutten av mai, så sommermånedene er også travle.

– I mai begynner vi å se på hvordan årets periode var. Vi ser blant annet på hva som ikke gikk etter planen og kartlegger hvorfor det ikke gjorde det, sier hun.

Teamet til Vikane består av medarbeidere fra Skattedirektoratet og Skatteetatens IT- og servicepartner. Samtidig er det tett samarbeid med regionene i Skatteetaten, og også eksterne aktører.

– Ingen selvangivelser er like
Ingen selvangivelser er like, ifølge Vikane.

– Det er så mange forskjellige skattytere. Noen tilhører Sentralskattekontoret for utenlandssaker, noen er bosatt i utlandet, men har fast eiendom i Norge. Det finnes mange diplomater, kildeskattpensjonister og det er egne skatteregler for de som er bosatt på Svalbard. Arbeidet er så omfattende at jeg et år glemte å levere min egen selvangivelse. Heldigvis var det etter at vi innførte ordningen med leveringsfritak. Jeg får sette på alarm på mobilen i år.

Kreative fradrag
Flere ganger har Vikane fått kreative spørsmål om hva man kan få fradrag for. Skattelette for kona er blant gjengangerne. Pussig nok har det alltid vært mannen som ønsket fradrag for sin bedre halvdel, ikke omvendt.

– Man velger jo sin ektefelle, så hvis den utvalgte skulle vise seg å være av den gretne arten, kan man jo skylde seg selv, spøker hun.

Vikane forteller at hun kan savne tiden da folk måtte møte opp på ligningskontoret, men hun er likevel ikke i tvil om at elektronisk innlevering og forhåndsutfylt selvangivelse er riktig utvikling.

– Jeg husker en dame som kom med en hel kommodeskuff full av papirer og ba meg plukke ut det som hadde med skatt å gjøre. Det var jo en enkel måte å gjøre det på. Jeg husker også han som ville ha fradrag fordi det var så kjedelig i den kommunen han hadde flyttet til. En annen dame krevde fradrag fordi hun mente hun tilhørte en høyere klasse enn hva adressen hennes kunne insinuere, mimrer hun.

Ifølge Vikane var det for mange en svært høytidelig dag da man tidligere møtte opp på ligningskontoret for å levere selvangivelsen.

– Flere hadde pyntet seg og satt av hele dagen. De hadde gjerne med seg matpakke og du kunne se de gledet seg. Andre kom rett fra fjøset, og var nok ikke de mest populære i køen. Likevel var det fint å se hele befolkningen representert, sier hun.

Selvangivelsen er tilgjengelig 19. mars for e-brukere og 1. april for andre. Les mer om selvangivelsen på skatteetaten.no.

Av Live Sandven Slettebø