Skatteetaten ♥ deg

Det skal være smertefritt å gifte seg – også på skatteetaten.no.

Frieriet er utført og planleggingen av den romantiske bryllupsfeiringen er i gang. Så kommer Skatteetaten og krever at du fyller ut en rekke skjema. Du får nemlig ikke gifte deg før vi i Skatteetaten har sagt at det er greit. Vi må sjekke at du oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. På saksbehandlerspråket heter det «prøving av ekteskapsvilkårene».

Det er ikke veldig romantisk. Vi innrømmer det. Ikke er det så lett heller, å manøvrere mellom alle skjemaene.

Sporreboks24 000 ekteskap  15 000 telefoner
I 2012 var det rundt 24 000 par som giftet seg i Norge, ifølge SSB. I løpet av det samme året besvarte Skatteetaten nær 15 000 telefoner om prøving av ekteskap, viser tall fra kundeloggen vår. Det betyr at mange ikke fant, forsto og fikk til på nett, slik vi ønsker.

Fant du det du lette etter?
Blant personene som svarte på spørsmålet «Fant du det du lette etter?» på sidene om ekteskap i 2012, var det 23 prosent som sa «ja». Ikke godt nok, konkluderte vi. Ordet «ja» er jo rimelig essensielt når man skal gifte seg.

Fritekstfeltet i spørreboksen ga oss indikasjoner på at mange ikke vet hvilke godkjenninger som kreves, eller hva de heter. I tillegg mangler mange en overordnet forståelse for den formelle prosessen, og rekkefølgen i den.

Vi inviterte fire veiledere fra førstelinje til en workshop, veiledere som til daglig svarer på spørsmål om ekteskap og derfor vet hvor skoen virkelig trykker. De hjalp oss med å tegne ned og beskrive den formelle prosessen for å gifte seg. Vi var nøye på at de skulle bruke de ordene folk bruker når de ta kontakt med oss, ikke det interne saksbehandlerspråket i Skatteetaten.

Hjertearbeid med resultater
Vi brukte innspillene fra spørreboksen og workshopen til å utvikle en steg for steg-guide, som vi har kalt Veien til ekteskapet. Den hjelper brukeren til å forstå hva hun skal gjøre, hvor i prosessen hun er og hva som gjenstår. Den forklarer hvilke papirer som må fylles ut (vi skriver «papirer», ikke «prøvingsattest») og beskriver dialogen med vigsler.

Også har vi gjort det litt hyggelig. For selv om få av oss i nettredaksjonen er smidd i hymens lenker, har vi skjønt at det pleier å være ganske fint. Da skulle det bare mangle at det er litt hyggelig på skatteetaten.no også:

Ekteskap steg for steg 5

Hjertearbeidet har gitt resultater. Guiden har vist seg å være veldig delbar i sosiale medier, og 56 prosent av de som gir nå gir oss tilbakemelding i spørreboksen, svarer «ja».

Det er godt over skillsmisseraten.

 • Jeg fikk til å gifte meg med bare en supporttelefon til tinghuset! Men skjemaveldet var det minst romantiske ved det å gifte seg.

  Skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene» krever at du fyller ut 25 opplysninger. Ca 20 av disse finnes allerede i Folkeregisteret eller andre offentlige registere. Hvorfor spør staten om opplysninger som den allerede har?
  Hvorfor går vigselsattest pr. post, i stedet for å lagres et sted på (intra-)nett slik at domstol/vigsler har tilgang ved behov?
  Hvorfor må man bestille nytt pass hvis man bytter navn? Kunne ikke det vært bestilt automatisk ved navneendring?

  Her er det mye unødvendig byråkrati hvor de snart gifte må være brevduer for å sende informasjon mellom offentlige etater.

  • Marit D. Bjørnstad

   Beklager sent svar, Harald! Generelt kan jeg si at Skatteetaten bidrar
   aktivt til å utvikle tjenester og regler på tvers av sektorene, slik at våre brukerne møter en koordinert, moderne og profesjonell offentlig forvaltning. Dette er nedfelt i strategiene våre: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Strategier-2010-2015/

   Dette er imidlertid en stor jobb, og vi er ikke kommet like langt på alle felt. Du stiller gode spørsmål, som jeg har videresendt til kollegaene mine som jobber med utvikling av folkeregistertjenestene. Kommer tilbake til deg med et svar her på bloggen.

   • Guest

    Nå har jeg snakket med personene i Skatteetaten som har ansvaret
    for utvikling av folkeregistertjenestene. Både de og jeg har forståelse for
    ønsket ditt om mer elektronisk og sømløs kommunikasjon, noe som også utredes i
    et større prosjekt som jobber med modernisering av folkeregisteret. Les mer
    her:
    http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Statistikk-og-analyse/Rapporter/Modernisering-av-grunnlagsdata/


    til de konkrete spørsmålene dine:

    Når
    det gjelder skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene»,
    er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som eier
    dette. BLD har ansvaret for alle skjemaene som gjelder såkalt prøving av
    ekteskap, i tillegg til vigselsattesten.

    Det
    er riktig at folkeregisteret har noen av de opplysningene det spørres om i
    skjemaet, men vi har bare opplysninger om handlinger som er foretatt i Norge.
    Det kan være opplysninger om ekteskap, skilsmisse eller om å ha barn i utlandet
    som ikke er registrert i folkeregisteret. Derfor skal det gis en egenerklæring
    om disse opplysningene.

    Skatteetaten
    har per i dag ikke noe felles datasystem med vigselsmyndighetene slik at
    prøvingsattesten kan lagres ett felles sted. Muligheter for elektronisk
    kommunikasjon blir imidlertid utredet i prosjektet jeg nevnte over.

    Du
    spør også om vigselsattesten. Denne dokumenterer vigsel og sendes til ekteparet
    etter at vigselen er registrert i folkeregisteret. Her blir det også utredet
    muligheter for elektronisk kommunikasjon.

    Når
    det gjelder spørsmålet ditt om pass, er det politiet som må svare på dette.

   • Marit D. Bjørnstad

    Nå har jeg snakket med personene i Skatteetaten som har ansvaret for utvikling av folkeregistertjenestene. Både de og jeg har forståelse for ønsket ditt om mer elektronisk og sømløs kommunikasjon, noe som også utredes i et større prosjekt som jobber med modernisering av folkeregisteret. Les mer her: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Statistikk-og-analyse/Rapporter/Modernisering-av-grunnlagsdata/

    Så til de konkrete spørsmålene dine:

    Når det gjelder skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene», er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som eier dette. BLD har ansvaret for alle skjemaene som gjelder såkalt prøving av ekteskap, i tillegg til vigselsattesten.

    Det er riktig at folkeregisteret har noen av de opplysningene det spørres om i skjemaet, men vi har bare opplysninger om handlinger som er foretatt i Norge. Det kan være opplysninger om ekteskap, skilsmisse eller om å ha barn i utlandet som ikke er registrert i folkeregisteret. Derfor skal det gis en egenerklæring om disse opplysningene.

    Skatteetaten har per i dag ikke noe felles datasystem med vigselsmyndighetene slik at prøvingsattesten kan lagres ett felles sted. Muligheter for elektronisk kommunikasjon blir imidlertid utredet i prosjektet jeg nevnte over.

    Du spør også om vigselsattesten. Denne dokumenterer vigsel og sendes til ekteparet etter at vigselen er registrert i folkeregisteret. Her blir det også utredet muligheter for elektronisk kommunikasjon.

    Når det gjelder spørsmålet ditt om pass, er det politiet som må svare på dette.

 • Pingback: Tilgjengelighetsprisen til Skatteetaten.no | Skatteetatens innovasjonsblogg()