Skatteetaten og Google analytics

Etter at vi blogget om nettstatistikken i går, fikk vi spørsmål om bruken av Google Analystics og personvern. Derfor tenkte vi det kunne være greit å si litt om Datatilsynets tilsyn av bruken vår.

Datatilsynet hadde i 2012 et tilsyn av blant andre Skatteetatens bruk av Google analytics. I den foreløpige rapporten kom det frem bekymring for om brukernes IP-adresser var godt nok anonymisert og Googles bruk av IP-adresser.

Skatteetaten på sin side mente vi hadde hatt en grundig gjennomgang av personvernhensyn og satte inn nødvendige personverntiltak før Google analytics ble tatt i bruk.
Etter å ha mottatt den foreløpige tilsynrapporten hadde vi hatt en dialog med Google og var godt fornøyde med dokumentasjon vi fikk. Les vårt svar: Google analytics

Datatilsynet var enige i vår konklusjon i den endelige rapporten: Datatilsynet har konkludert med at Skatteetaten og Lånekassen i tilstrekkelig grad vet hvordan Google håndterer IP-adresser i analyseverktøyet Google analytics. Opplysningene anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Les hele rapporten her Datatilsynets sider.