Sommer, sol og skatt på små skjermer

Andelen som besøker skatteetaten.no med mobil og nettbrett øker om sommeren, og helgene skiller seg særlig ut. Det er spesielt ett ord folk søker etter. Kan du gjette hvilket?

Ved hjelp av Google Analytics har vi hentet ut tall for sommermånedene juni og juli på skatteetaten.no. Vi har blant annet sett på når trafikken var størst og hvilke sider som ble mest besøkt. I tillegg har vi hentet ut statistikk om trafikken kommer fra nettbrett, mobil eller PC, hvilke nettlesere folk brukte, og hva de søkte på.

Våre tall fra Google Analytics kommer til å være et fast innslag her på bloggen. Er det andre tall fra Google Analytics du mener vi bør dele? Vi hører gjerne fra deg i kommentarfeltet nederst.

I Skatteetaten følger vi nettstatistikken tett. Den forteller oss mye om folks behov og vaner. Derfor er den alltid en del av grunnlaget når vi tar valg om hva vi skal utvikle av funksjonalitet og innhold på skatteetaten.no.

Sommer = små skjermer
Kanskje er det fordi vi forlater jobben og samtidig desktopen. I alle fall gjør bruken av mindre enheter et hopp i sommerferiemånedene juni og juli, sammenliknet med månedene før.

I juni og juli kom henholdsvis 21,4 og 19,4 prosent av besøkene til skatteetaten.no via mobil eller nettbrett. I april og mai var de tilsvarende tallene 14,7 og 15 prosent.

Enheter fordeling 2013

Når vi bryter tallene ned på dager, ser vi at det er i helgene at de små enhetene brukes mest. Tabellen under viser dette veldig tydelig. I helgene i juni og juli kom i snitt 25 prosent av besøkene til skatteetaten.no via mobil eller nettbrett. Enkelte helgedager var prosentandelen oppe i 28.

Mobil +nettbrett juni + juli

Da vi lanserte nye nettisder i november i fjor, var det med responsivt design. Tallene våre bekrefter at det var en riktig prioritering å designe etter prinsippet om «mobile first».

Apple på topp
IPad og iPhone troner på toppen av listen over de mest populære mobile enhentene, etterfulgt av Samsung Galaxy.

små enheter juni og juli

Nettleserbruken
At Apple-produktene er blant de mest brukte mobile enhetene på skatteetaten.no, synes også i oversikten over fordelingen av nettlesere. Bruken av Safari iOS utgjør 13 prosent.

Fordeling av nettlesere juni og juli

Utvikling nettleserbruken 2013

Tidlig skattejakt i søket
Selv om skattelistene som vanlig ikke blir tilgjengelige før i oktober, startet etterspøselen allerede i sommer. Det desidert mest søkte ordet på skatteetaten.no i juni og juli, er «skattelister» med 7647 søk. Det reelle tallet er høyere ettersom folk søker på flere varianter av dette ordet, for eksempel «skatteliste» og «skattelistene».

Vi har en hypotese om at en del blander skattelistene med skatteoppgjøret, dvs. at det i mange tilfeller er skatteoppgjøret folk leter etter når de søker på «skattelister». Vi vet allerede at folk roter med begrepene selvangivelse og skatteoppgjør, så det er ikke utenkelig.

Her er de ti mest søkte ordene på skatteetaten.no i juni og juli:

Sokeord 10 på topp

Rolig i mai – trafikkøkning i juni
Etter et fall i antall besøk i mai, som følge av at selvangivelsesperioden for lønnstakere og pensjonister var over, økte trafikken igjen i juni. Da ble nemlig skatteoppgjøret klart for 2,8 millioner mennesker.

Antall besøk 2013

I sommer var 24. juni den store besøkstoppen (229 644 besøk). Dette var dagen vi sendte ut sms-er til e-brukere hvis skatteoppgjør var klart.

Besøk juni og juli

Mest besøkte sider
Skatteetaten.no hadde 9 806 938 sidevisninger i juni og juli. De ti mest besøkte sidene foruten forsiden, var sider som omhandler skatteoppgjøret, skattekort, selvangivelsen og kontaktinfomasjon.

Mest besøkte sider juni + juli

Halvparten kommer fra søk

Trenden på skatteetaten.no er at over halvparten av trafikken kommer fra søk. Det stemmer også for sommeren (juni + juli). Da kom 53 prosent av trafikken fra søkemotorer. 18 prosent var henvisningstrafikk, mens 29 prosent var direktetrafikk.

Andelen direktetrafikk ser ut til å være noe større i månedene når vi har store «slipp», eksempelvis selvangivelsen i mars/april og skatteoppgjøret i juni.

Trafikkildeoversikt

Våre tall fra Google Analytics kommer til å være et fast innslag her på bloggen. Er det andre tall fra Google Analytics du mener vi bør dele? Vi hører gjerne fra deg i kommentarfeltet nederst.

/ Marit Dorothea Bjørnstad (@MaritDorothea) og André Kristianslund (@Kristianslund)