Sommerjobb hos Skatteetaten for deg som studerer programmering, klarspråk eller universell utforming

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse, og til å knytte langsiktige kontakter. Vi søker etter deg som kan komme med friske innspill, ideer, og som kan «tenke litt utenfor boksen». Du vil få god veiledning og oppfølging gjennom hele perioden.

Fjorårets studenter. Fra venstre: Jenny Narvhus, Mona Isabelle Yari, Håkon Løvdal, Kristine Hansen og  Hilde Merete Slette.

Fjorårets studenter. Fra venstre: Jenny Narvhus, Mona Isabelle Yari, Håkon Løvdal, Kristine Hansen og Hilde Merete Slette.

For deg som studerer programmering har vi følgende prosjekter vi trenger hjelp med:

Prosjekt 1: Måloppnåelse og brukernes tilbakemeldinger
Vi søker etter en utvikler som, i samarbeid med en interaksjonsdesigner, vil jobbe med hvordan vi kan få tak i og benytte resultater fra måloppnåelse (KPIer) samt tilbakemeldinger fra brukerne av skatteetaten.no og vårt intranett. Dere vil i samarbeid samle inn data og undersøke hvordan dette kan sammenfattes, vises og distribueres. Du må ha kjennskap til integrasjoner og backend-teknologi, og en stor interesse for faget. Kjennskap til .NET og epi-server er en fordel.

Prosjekt 2: Intranett og skatteetaten.no
Vi søker en utvikler med interesse for statistikk og «big data». Du vil gå gjennom det vi har av datakilder (statistikk, intranett, logger etc.), og undersøke hvordan disse kan visualiseres og ses i sammenheng med innholdet for å optimalisere virkemiddelbruken. Du må ha kjennskap til backend-teknologier og gjerne webteknologi. Det finnes stort rom til å forme oppgaven i samråd med etatens fagressurser. Interesse for bildeteknologi kan være en fordel.

Prosjekt 3: Programmere Proof of Concept
Vi søker en person som vil utvikle et konsept på hvordan vi kan vise prosesser. Du vil jobbe med prosesser som er tegnet opp av tidligere sommerstudenter, og din oppgave blir å undersøke hvorvidt og hvordan disse kan vises på vårt intranett. Du må ha ferdigheter innen frontend-utvikling og ha kjennskap til klientsideteknologier som HTML og CSS. Du bør ha en sterk interesse for fagområdet og være oppdatert på det som skjer innen webteknologi.

Les mer og søk på webcruiter.

 

For deg som studerer universell utforming trenger vi hjelp med:

Prosjekt 1: Universell utforming
I forbindelse med at Skatteetaten har overtatt oppgaver fra Tolletaten søker vi en person som vil jobbe med universell utforming og gjennomgang av vårt intranett og innholdet fra Toll på skatteetaten.no. Du vil gå gjennom nettstedene med hensyn til universell utforming og vurdere tiltak som bør gjøres, både for å møte brukerens behov og WCAG 2.0. Du bør ha kjennskap til universell utforming og kravene det innebærer.

Prosjekt 2: Visualisering av måloppnåelse og brukernes tilbakemeldinger
Vi søker en interaksjonsdesigner som, i samarbeid med en utvikler, vil jobbe med hvordan vi kan visualisere resultater fra måloppnåelse (KPIer) samt tilbakemeldinger fra brukerne av skatteetaten.no og vårt intranett. Dere vil samle inn data og undersøke hvordan dette kan sammenfattes, vises og distribueres. Du må ha interesse for interaksjonsdesign og brukskvalitet.

Les mer og søk på webcruiter.

 

For deg som er engasjert og vil jobbe med klarspråk har vi følgende oppgave:

Klarspråk – kan det måles?
Vi søker to personer som skal teste metoder for å undersøke om våre tekster er klart formulerte og forståelige. Dere vil i løpet av sommeren bruke objektive tekstvurderingsverktøy og tester (LIKS, CLOZE) samt gjennomføre personlige intervjuer. Dere lager til slutt en video som sammenfatter de personlige intervjuene, og oppsummerer samtlige resultater i en sluttrapport. Dere har interesse for det norske språket og har bakgrunn fra pedagogikk, språkvitenskap/lingvistikk, psykologi, sosiologi, antropologi eller interaksjonsdesign. Interesse for film / videoproduksjon er et stort pluss.

Les mer og søk på webcruiter.