Tag : a-ordning

Vi trenger din hjelp for å gjøre A-ordningen bedre

Veilederen til a-meldingen (rapportering om arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift) skal få en ny struktur og oppbygning, og nå ønsker vi å teste ut ulike forslag. Kan du hjelpe oss?

Du kan enten teste menystruktur 1  eller menystruktur 2.

Hvordan kan a-ordningen bli bedre? Bilde av PC.

Hvordan kan a-ordningen bli bedre?

Testen tar ca. 10-15 minutter. Det er ti spørsmål, og vi vil at du skal finne fram i menystrukturen og si oss hvor du tror svaret på spørsmålet står.
Svarene dine hjelper oss til å forstå hvordan brukerne vil trykke når de er inne på nettstedet for å finne informasjonen de leter etter.
Takk for at du deltar!

Ny innrapportering: Bli med på testinnsending av data til selvangivelsen

For inntektsåret 2015 er rapporteringen på verdipapir og en mengde nye grunnlagsdataordninger modernisert. Du kan nå være med på testinnsendinger.

I januar hvert år sender bedrifter og virksomheter inn opplysninger til Skatteetaten. Opplysninger vi trenger for å produsere blant annet selvangivelsen. All innsending foregår via Altinn på nye, elektroniske formater og nå i høst tilbyr vi test av den nye løsningen. Testtilbudet varer frem til nyttår. Skatteetaten anbefaler alle berørte bedrifter å delta på test, særlig du som ikke har innrapportert denne typen opplysninger digitalt før.

Test
Vi anbefaler spesielt de som skal innrapportere på de nye ordningene om å delta i våre testinnsendinger. Det samme gjelder de som har hatt problemer med innsendinger tidligere.

Melde deg på eller spørsmål?
Du kan teste ut formatene og løsningen frem til årsskiftet. Ønsker du å melde deg på, eller har spørsmål, send e-post til: grunnlagsdata@skatteetaten.no
Du kan også ringe oss på telefon 800 80 000 (tastevalg 4-3-2).

Innrapportering for 2015
Altinn åpner for innrapportering 4. januar 2016. Oversikt over innrapporteringsfrister, formater og test, finner du på skatteetaten.no

Les mer om grunnlagsdata på skatteetaten.no

Les mer om grunnlagsdata på skatteetaten.no

Gradvis omlegging
Skatteetaten har siden 2011 gradvis modernisert systemet for innrapportering av liknings- og kontrollopplysninger. Opplysningspliktige bedrifter skal nå innrapportere digitalt, effektivt og sikkert via Altinn på nye xml-formater, og har ikke lenger anledning til å sende inn på papir, cd og minnepinne. Den nye elektroniske løsningen er blitt godt mottatt av brukerne. Bedriftene setter stor pris på at innsendingsprosessen nå skjer så raskt, og at det har blitt enklere å sjekke leveransene og eventuelt korrigere feil.

Her er en oversikt over de grunnlagsdata- og finansordningene som har blitt modernisert og skal innrapporteres elektronisk på nyåret:
FATCA
• Obligasjonsfond
• Aksje- og kombinasjonsfond
• Skadeforsikring
• Livsforsikring
• Individuelle pensjonsordninger – innbetalinger (utbetalinger skal rapporteres i altinn.no/a-ordningen/)
• Skattefrie utbetalinger fra offentlig virksomhet (er tidligere lønns- og trekksoppgave kode 926, og har skiftet navn til Skattefrie Utbetalinger)
• Betalinger til selvstendig næringsdrivende (tidligere lønns- og trekksoppgave kode 401, og har skiftet navn til Betalinger til selvstendig næringsdrivende.)
• Boligsparing for Ungdom
• Aksjonærregisteret

Prosjekt Modernisering av grunnlagsdata – MAG-prosjektet
Innrapportering av opplysninger  til selvangivelsen og kontrollformål – såkalte likningsopplysninger  eller grunnlagsdata – har de siste årene blitt betydelig modernisert. I perioden 2011- 2016 har prosjektet Modernsiering av Grunnlagsdata på vegne av Skatteetaten fornyet og effektivisert løsningen. Mens bedriftene for kun få år siden sendte inn sine opplysninger inn på papir, cd og minnepinne – overføres nå alt digitalt, trygt og raskt via Altinn til Skatteetaten.

Kom selvangivelsen i forkjøpet

Med den nye innsynstjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn, kan du sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiveren din rapporterer om deg til det offentlige.

Nå gjør Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå det enklere for deg å ha oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold. Tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» finner du på Altinn.no, under Skjema og tjenester.

Mine inntekter

Enklere oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold.

Avdekker feilrapporteringer
Med den nye tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn må du ikke lenger vente til selvangivelsen kommer for å avdekke eventuelle feilrapporteringer fra arbeidsgiveren din. Nå kan du sjekke at arbeidsgiveren har rapportert det trekket som skal betales for deg, slik at skatten din blir riktig.

– Dessverre er det også slik at det er en del useriøse arbeidsgivere som av ulike grunner unnlater å rapportere inn forskuddstrekket uten at ansatte er klar over det. Med denne tjenesten vil du raskt avdekke slike tilfeller og kan kontakte din arbeidsgiver, sier avdelingsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Tjenesten gir deg oversikt over inntekter, forskuddstrekk og arbeidsforhold som arbeidsgiveren har oppført på deg hittil i år. Har du flere arbeidsgivere, får du oversikt over alle.

Hva gjør du hvis du ser feil?
Oppdager du feil, må du kontakte arbeidsgiveren din. Det er kun arbeidsgiveren eller den som har sendt inn opplysningene som kan rette dem opp. På den måten kan du hjelpe både arbeidsgiveren og deg selv med at opplysningene stemmer.

– Vi er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Med denne tjenesten gir vi alle inntektsmottakere innsyn i hvilke opplysninger som arbeidsgiver har innrapportert, og du kan sjekke om opplysningene som er registrert på deg er riktige, sier Torstein Hoem.

Arbeidsgiverne har ikke innsyn i rapporten om deg, og det er heller ikke mulig for arbeidsgiverne å se at ansatte benytter seg av tjenesten.

Arbeidsgiver rapporterer hver måned inn opplysninger om deg til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjennom a-meldingen. Hver gang arbeidsgiver sender inn en melding, blir tjenesten oppdatert, og du får ferske opplysninger. Disse opplysningene kommer på selvangivelsen din.

Vil forenkle regnskapsprosessen

Som et ledd i et av etatens viktigste satsingsområder, forenkling for næringslivet, arbeider Skatteetaten denne høsten med en ny elektronisk standard for regnskapsinformasjon.

Av Live Slettebø og Nonna Risnes

– Hensikten er forenkling for både den som leverer regnskapet og den som mottar, i tillegg vil en ny standard lette informasjonsutvekslingen mellom forskjellige regnskapssystemer, forteller Åge Andresen. Han leder forprosjektgruppa som arbeider med den nye standarden, som skal være klar i løpet av 2015.

I dag finnes det ingen standard for hvordan man leverer regnskap. Ofte er regnskap som sendes inn mangelfulle og det brukes mye tid på å få inn den manglende informasjonen. Det er også flere som velger å sende inn på papir. Dette fører til unødvendig merarbeid for både Skatteetaten og næringslivet.

Den elektroniske standarden det nå jobbes med er basert på anbefalinger fra OECD som heter Standard Audit File Tax (SAF-T).

Ønske om ny felles standard
– Vi har fått flere henvendelser fra næringslivet som ønsker seg en felles standard. Det ferdige produktet vil være en felles løsning som er utarbeidet av regnskapsbransjen, programvarebransjen og Skatteetaten. Det er viktig at vi er lydhøre for hva de savner i dag og hvor utfordringene ligger for dem, legger Andresen til.

Han forteller at prosjektet tidligere i høst inviterte representanter fra Regnskap Norge (tidligere NARF), Revisorforeningen, IKT-Norge, i tillegg til flere fagavdelinger i Skatteetaten for å utveksle erfaringer, hva som forventes av Skatteetaten og programvare som skal støtte den nye standarden.

Workshop: Hans Christian Ellefsen fra Regnskap Norge ser frem til forenkling.

Workshop: Hans Christian Ellefsen fra Regnskap Norge ser frem til forenkling.

Ved utvikling og innføring av en elektronisk standard for regnskapsinformasjon vil godt samarbeid med leverandører av programvare, revisorer, regnskapsførere og interesseorganisasjoner være helt avgjørende. Derfor bestemte prosjektgruppen at infomøte med workshop for de eksterne ville være en riktig start.

Veien fremover
Det er allerede gjennomført en omfattende utredning om konsekvenser av en SAF-T innføring i Norge. Rapporten ble oversendt til Finansdepartementet i juni 2014 etter intern høring i Skattedirektoratet med en anbefaling å innføre standarden i Norge. Før utgangen av året 2015 skal det utarbeides et dokumentert forslag til standard, en kravspesifikasjon til leverandører av regnskapssystemer og en plan for innføring for SAF-T i Norge.

Digitaliseringens muligheter for skatt og avgift

Digitaliseringen gjør at Skatteetaten kan koble seg tettere på næringslivets informasjonsstrømmer og behandle mer informasjon i sanntid. Det vil redusere både rapporteringsbyrden og den svarte omsetningen. Skatteetaten arbeider med tiltak og setter pris på forslag og innspill.

Dette er et svar til advokat Kristoffer Aasebøs innlegg i Dagens næringsliv 23. juni 2015.

Advokat Kristoffer Aasebø fremmer et konkret og interessant forslag til en ny ordning for rapportering og betaling av merverdiavgift. Selv om pliktig e-faktura og automatisk trekk av moms ikke er tiltak vi ser for oss med det første, er det gode eksempler på hvordan digitaliseringen kan gi nye muligheter til både å forenkle og forbedre skatte- og avgiftprosessene.

Skatteetaten arbeider, sammen med næringslivets interesseorganisasjoner, med å finne nye og mer effektive digitale løsninger, og samtidig redusere næringslivets kostnader til skatte- og avgiftsrapportering. Vi ønsker å koble oss tettere på eksisterende informasjon i bedriftene og dermed bli i stand til å behandle mer informasjon i sanntid. Den nye, månedlig ansattrapporteringen a-ordningen er et eksempel på dette.

DN 24jun15_mvainnlegg1

Faksimile fra Dagens næringsliv

Informasjonsdeling mellom bedrifter
Næringslivet kan også bidra i kampen mot useriøse aktører gjennom å dele mer informasjon mellom de seriøse aktørene. Dersom virksomheter som betaler sin skatt og avgift bare ønsker å samarbeide med andre seriøse aktører, og deler informasjon som viser at de ikke har noe uoppgjort med Skatteetaten, vil det være et viktig bidrag. Skatteetaten har et verktøy til slik informasjonsdeling: Registerinfo, som gir virksomheter tilgang til opplysninger om aktuelle kontraktspartneres skatteforhold. Opplysningene er taushetsbelagte og kan bare gis dersom oppdragstakeren har gitt oppdragsgiveren fullmakt til å innhente opplysningene. Skatteetaten arbeider med å forbedre og automatisere Registerinfo.

Skatteetaten jobber med å finne flere og bedre tiltak som kan tilrettelegge for egenkontroll mellom næringsdrivende.

Standardisert regnskapsdata
Et annet konkret tiltak er OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File Tax). Skatteetaten, NARF og Revisorforeningen har utgjort en arbeidsgruppe som har anbefalt å innføre standarden i Norge. Den standardiserer regnskapsdata slik at dataene kan deles og sammenlignes mer effektivt. Det vil lette informasjonsdelingen innad i næringslivet slik at for eksempel byggherrer kan ha bedre kontroll med underleverandører; det vil gi Skatteetaten mer oversiktlig informasjon; og det vil forbedre kontrollen med multinasjonale selskaper og lette informasjonsutveksling mellom skatteadministrasjoner.

Skatteetaten setter pris på innovative forslag til forbedringer og oppfordrer andre med erfaring fra skatte- og avgiftsproblematikk til å tenke nytt og delta i debatten.