Category : Arbeidsmarkedskriminalitet

Næringslivet mot skattesnyteri

Ni av ti norske næringsdrivende mener skatteunndragelser er uakseptabelt. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort på vegne av Skatteetaten, blant daglige ledere i norske virksomheter. 87 prosent av de spurte lederne mener skatteunndragelser er både uakseptabelt og alvorlig, 5 prosent mener det er uakseptabelt men mindre alvorlig, mens 2 prosent av lederne i norske

Read More →

Fortsatt ikke lett å gjøre rett – trenger åpenhet for å unngå svart arbeid

Åtte av ti nordmenn kan ikke tenke seg å kjøpe svart arbeid. Ni av ti næringsdrivende aksepterer ikke skatteunndragelser og seks av ti bedriftsledere ønsker at informasjon om overholdelse av forpliktelser overfor skattemyndighetene må bli offentlig tilgjengelig. Dette kommer frem i nye undersøkelser gjort for Skatteetaten og viser at borgerne, næringsdrivende og Skatteetaten alle har

Read More →

Hvordan kan du forhindre fiktiv fakturering?

Saken er opprinnelig publisert i Skatteinfo. Les mer på skatteetaten.no. Gjennom Skatteetatens kontroller har vi avdekket en rekke tilfeller av firmaer som utsteder fiktive fakturaer og bruker personer med falsk identitet (ID). Dette gjelder i hovedsak i byggenæringen. Men vi ser det også innenfor bransjene bilpleie, transport, restaurant og rengjøring. Under kontrollene fant vi gjennomgående kjennetegn

Read More →

Taushetsplikt verner kriminelle

(Publisert i Dagens næringsliv 12. august 2015): En avklaring av taushetspliktbestemmelsene er helt avgjørende for at det tverretatlige samarbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet skal lykkes. Kontrolletatene trenger et harmonisert regelverk som fremmer – og ikke er til hinder for – effektiv samhandling for å få satt flere lovbrytere ut av spill. Av skattedirektør Hans Christian Holte  Kriminaliteten

Read More →

1 2