Category : Delingsøkonomi

Skatteetaten om klarspråk

Skatteetaten fikk Klarspråkprisen for staten for 2016. Vi har siden 2013 delt mye av det arbeidet vi har gjort på klarspråk her på innovasjonsbloggen vår. Her har du noen høydepunkter og til slutt en komplett liste over de sakene som handler om hvordan vi jobber med å forenkle og forbedre opplevelsen for brukerne våre. Vi har

Read More →

Delingsøkonomien: Tydelige skattegrenser og direkte rapportering

Skatteetaten overleverte 19. januar en utredning til Finansdepartementet om delingsøkonomien. Utredningen har sett på de skatte- og avgiftsmessige sidene av delingsøkonomien og tar ikke for seg andre offentlige regelverk, som krav til autorisasjoner og konsesjoner. Dette skal ivaretas av utredningsgruppen utnevnt av Finansdepartementet og ledet av professor Tommy Staahl Gabrielsen. Utredningen har ikke foretatt vurderinger av

Read More →

Informasjon om delingsøkonomi på skatteetaten.no – vi trenger dine innspill

Hjelp oss med å gi enkel og god info om skatteregler for deltakere i delingsøkonomien.  Vi har nå oppdatert skatteetaten.no med informasjon om delingsøkonomi. Skatteetaten ønsker å gi bedre informasjon til selgere, kjøpere, og formidlere av tjenester, eller utleiere og leiere av formuesobjekter som bolig, hytte eller bil. Det vi kan kalle aktører i delingsøkonomien. I første omgang

Read More →