Category : Forebygging

Ny finansveileder gjør skattemeldingen enklere

Skatteetaten har utviklet en ny veileder for hvordan du fører verdipapirer i skattemeldingen. – Vi har erfaring med at flere gjør rett når de får god informasjon om hvordan de skal følge skattereglene. Derfor har vi utviklet dette verktøyet som viser hvordan du fyller ut opplysninger om aksjer og verdipapirer i skattemeldingen, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Read More →

Hva kan du om delingsøkonomi hvis naboen spør?

Har du hørt om Airbnb og Uber, men vet ikke helt hva det er? Og hvordan er det med skatten oppi dette? Skatteetatens e-læringskurs om delingsøkonomi for digitale ambassadører i etaten ble lansert i juni. Det er et mål at Skatteetatens ansatte skal være ambassadører for etatens elektroniske tjenester også når de ikke er på

Read More →

Skatteetaten: Fra kontrolletat til serviceetat

Skatteetaten brukte tidligere mest ressurser på å kontrollere næringsdrivende. Nå bruker vi store ressurser på å yte god service. Det skal være enkelt for næringsdrivende å handle rett. Av: Hans Christian Holte, skattedirektør, først publisert i Ukeavisen ledelse «Kontroll av virksomheten har tradisjonelt bestått i å avdekke og korrigere feil i oppgaver etaten mottar. Men

Read More →

Digitale ambassadører i Skatteetaten – kurs om skattemeldingen

Skatteetaten har som mål at alle ansatte skal være digitale ambassadører. Det betyr at vi skal kunne fortelle om våre elektroniske tjenester til venner, bekjente eller naboen. I mars ble et elæringskurs om skattekort gjort tilgjengelig her på bloggen. Nå er det tid for selvangivelse og vi følger opp med et nytt kurs som handler nettopp

Read More →

Hjelper over 1000 utanlandske arbeidstakarar på video

Eit av tiltaka Skatteetaten har for å hjelpe dei utanlandske skattytarane i sjølvmeldingsperioden er informasjonsmøte overført på video til heile landet. Av Marianne Feste I år deltok 17 skattekontor, og den 12. april fekk rundt 350 polske arbeidstakarar vite meir om skattesystemet i Noreg, sjølvmeldinga og dei elektroniske tenestene. På taxnorway.no finn du ei god

Read More →

1 2 3