Category : Forskning

Analyser: Hvordan gjør vi skattemeldingen enklest mulig?

Analyser av skattemeldinger har gitt Skatteetaten mye ny kunnskap. Denne artikkelen sammenfatter hva vi vet og hvordan vi kan bruke kunnskapen til å gjøre det enkelt for skattebetalerne å fastsette riktig skatt. Av Øystein Olsen, (artikkelen er opprinnelig publisert i Analysenytt 2/17) Fastsetting av personskatt er Skatteetatens største produksjonsoppgave. Litt under 5 millioner skattepliktige bidrar

Read More →

Store data kan gi stor innsikt

Skatteetaten har urealiserte verdier i de store datamengdene den har. Forskning på nye statistiske modeller kan gi økt proveny, høyere treffprosent på kontroller og mer tilpasset kommunikasjon. Publisert i Skatteetatens analysenytt. – Potensialet ligger i å utvikle modeller som ser sammenhenger mellom faktorer som Skatteetaten i dag ikke utnytter, forklarer leder for Big Insight professor Arnoldo Frigessi fra Universitetet i Oslo. Big Insight

Read More →

Hvordan får du data til forskning på skatt?

Stadig flere forskere søker Skatteetaten om datautlevering til forskning. Systemjurist Christopher Mittet Korsell har siden august behandlet brorparten av søknadene. Av Audun Solli Hvorfor skal Skatteetaten prioritere forskningssamarbeid? Skatteetaten forvalter et omfattende regelverk som har stor betydning for velferdssamfunnet. Det er derfor nødvendig og viktig med kunnskap om regelverket fungerer etter formålet. Mange vil kanskje

Read More →

Hva påvirker folks skattemoral?

Den mest matnyttige forskningen for skatteadministrasjoner er forskningen om etterlevelse. To amerikanske forskere har sett på litteraturen om skattemoral og etterlevelse, og framhever forskingen på effekter av ulike typer brev som spesielt lovende. Av Audun Solli Erzo Luttmer og Monica Singhal ved Dartmouth College og Harvard University har gjennomgått forskningen om skattemoral. De skriver om

Read More →

Vert vi som skattebetalarar påvirka av «dulting»?

Av Marta Johanne Gjengedal og Paul Gunnar Larssen, opprinnelig publisert i Skatteetatens Analysenytt. Våren 2013 gjennomførte Skatteetaten, i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH), eit felteksperiment som såg på korleis teksten i ulike brev påvirkar skattytarar, hvor Skatteetaten har mottatt informasjon om at de har inntekter frå utlandet, til å gje opp utanlands inntektene i sine

Read More →

1 2