Category : klarspråk

Skatteetaten: Fra kontrolletat til serviceetat

Skatteetaten brukte tidligere mest ressurser på å kontrollere næringsdrivende. Nå bruker vi store ressurser på å yte god service. Det skal være enkelt for næringsdrivende å handle rett. Av: Hans Christian Holte, skattedirektør, først publisert i Ukeavisen ledelse «Kontroll av virksomheten har tradisjonelt bestått i å avdekke og korrigere feil i oppgaver etaten mottar. Men

Read More →

Sommerjobb hos Skatteetaten for deg som studerer programmering, klarspråk eller universell utforming

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse, og til å

Read More →

Informasjon om delingsøkonomi på skatteetaten.no – vi trenger dine innspill

Hjelp oss med å gi enkel og god info om skatteregler for deltakere i delingsøkonomien.  Vi har nå oppdatert skatteetaten.no med informasjon om delingsøkonomi. Skatteetaten ønsker å gi bedre informasjon til selgere, kjøpere, og formidlere av tjenester, eller utleiere og leiere av formuesobjekter som bolig, hytte eller bil. Det vi kan kalle aktører i delingsøkonomien. I første omgang

Read More →

Klarspråk: Skatteetatens sju tips for bedre brev

Skatteetaten gir informasjon om rettigheter og plikter. Derfor er det viktig at de som får brev fra oss forstår hva vi skriver. Utydelig og vanskelig språk fører til misforståelser og feil. Skatteetaten får mange henvendelser på telefon og i skranke fra brukere som trenger hjelp til å tyde brev som de har mottatt fra oss. Vi ønsker

Read More →

Klarspråk nytter: veiviser og kalkulator gjør det enklere for pendlerne

Pendlerveiviseren ble lansert i mars 2014 for å hjelpe skattyterne til selv å avgjøre om de har krav på et pendlerfradrag eller ikke, noe som for mange er komplisert. Resultatene etter det første året tyder på at veiviseren har truffet godt hos norske brukere, men må gjøres mer kjent blant brukere med bakgrunn fra andre

Read More →

1 2