Category : Selvangivelsen

Hva kan du om delingsøkonomi hvis naboen spør?

Har du hørt om Airbnb og Uber, men vet ikke helt hva det er? Og hvordan er det med skatten oppi dette? Skatteetatens e-læringskurs om delingsøkonomi for digitale ambassadører i etaten ble lansert i juni. Det er et mål at Skatteetatens ansatte skal være ambassadører for etatens elektroniske tjenester også når de ikke er på

Read More →

Klar for skyen

Paul Chaffey uttaler i Computerworld 10. juni at «Jeg tror at innsamling og tilrettelegging av gode eksempler og beste praksis vil gjøre veien til skyen lettere for mange.» Ett eksperiment Skatteetaten har gjort med allmen skyløsning viser at det gir oss mulighet til å lage bedre brukerløsninger med en gunstig prismodell. Dette viser at Skatteetaten jobber

Read More →

Skatteetaten: Fra kontrolletat til serviceetat

Skatteetaten brukte tidligere mest ressurser på å kontrollere næringsdrivende. Nå bruker vi store ressurser på å yte god service. Det skal være enkelt for næringsdrivende å handle rett. Av: Hans Christian Holte, skattedirektør, først publisert i Ukeavisen ledelse «Kontroll av virksomheten har tradisjonelt bestått i å avdekke og korrigere feil i oppgaver etaten mottar. Men

Read More →

Facebook: Skatten min – bedrift

I snart fem år har vi veiledet lønnstakere og pensjonister på Facebook. Nå er tilbudet utvidet med en egen side for enkeltpersonforetak. Skatteetatens Facebookside for lønnstakere og pensjonister, Skatten min, blitt en populær kanal for veiledning siden lanseringen i  2011. Bedrifter har tidligere vært henvist til andre kanaler for veiledning, men nå tilbyr Skatteetaten også

Read More →

Dama som likar to strekar under svaret

Over 21 000 næringsdrivande har allereie levert Næringsrapport skatt. Heidi Bøyum Guldberg er ei av dei. Som mangeårig næringsdrivande var ho etter kvart vand med det omfattande skjemaveldet, men synest likevel det er spennande med ei ny og enklare løysing. – Eg har alltid likt matte og ting der ein kan setje to strekar under svaret. Eg er vel litt utanom det

Read More →

1 2 3