Category : Selvangivelsen

Hjelper over 1000 utanlandske arbeidstakarar på video

Eit av tiltaka Skatteetaten har for å hjelpe dei utanlandske skattytarane i sjølvmeldingsperioden er informasjonsmøte overført på video til heile landet. Av Marianne Feste I år deltok 17 skattekontor, og den 12. april fekk rundt 350 polske arbeidstakarar vite meir om skattesystemet i Noreg, sjølvmeldinga og dei elektroniske tenestene. På taxnorway.no finn du ei god

Read More →

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk

Av Terje Dalen, Skatteetaten Denne artikkelen er et utdrag fra Analysenytt, du kan lese hele teksten på skatteetaten.no. Den årlige likningsbehandlingen av personlige skattytere er Skatteetatens største produksjonsoppgave, og en svært viktig del av samfunnsoppdraget. For å sikre Norges skatteinntekter og riktig skatt for den enkelte, stilles det høye krav til den forhåndsutfylte selvangivelsen og

Read More →

1 2 3