Category : Skatteetaten

Klageordningen for skatt bør endres

Som ny skattedirektør er jeg opptatt av at innbyggerne i Norge skal ha full tillit til at alle skatteklagesaker får en betryggende og rettferdig behandling. Vi foreslår derfor å legge ned dagens åtte klagenemnder, og opprette en landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift. Oppdatert 8. oktober 2014. Ny klageordning er vedtatt. Av Hans Christian Holte, Skattedirektør

Read More →

Formuesskatten til værs

Nyhetsbildet og den politiske debatten setter tydelige spor i statistikken på skatteetaten.no. Mandag 12. august gikk formuesskatten til værs – i alle fall på skatteetaten.no. Dette var dagen da NRK slapp en nyhet om en studie som viser at formuesskatten ikke rammer bedriftene. Grafen under viser utviklingen i august i antall sidevisninger på skatteetaten.nos side om formuesskatt. Her ser man et tydelig hopp

Read More →

Finnes det en digital generasjon?

Skatteetaten har siden desember i fjor aktivt jobbet for å få flere elektroniske brukere (e-brukere). Vi har hatt flere tiltak for å verve brukere. Vi har brukt insentiver som tidligere tilgang på selvangivelsen og få se skatteoppgjøret før alle andre. Vi har brukt kommunikasjon som oppslag på Dagsrevyen, sosiale medier og bannerreklame for å få oppmerksomhet

Read More →

Hva skal innovasjonsbloggen inneholde?

Skatteetaten har vært og skal være en innovativ etat. Mange forveksler innovasjon med ideer. Vi skal ha mange ideer. Men skal vi være virkelig innovative må vi omsette ideene til handling og deretter til gjennomføring. Vi vil gjerne ta de som er interesserte i vårt arbeid med på hele reisen og åpner opp for dialog

Read More →

Skatteetaten og Google analytics

Etter at vi blogget om nettstatistikken i går, fikk vi spørsmål om bruken av Google Analystics og personvern. Derfor tenkte vi det kunne være greit å si litt om Datatilsynets tilsyn av bruken vår. Datatilsynet hadde i 2012 et tilsyn av blant andre Skatteetatens bruk av Google analytics. I den foreløpige rapporten kom det frem

Read More →

1 22 23 24 25