Category : Sosiale medier

Ufortjent oppmerksomhet på Facebook

For Skatteetaten har Facebook gått fra veiledningskanal til reklamekanal. Det er bra for alle parter. Ufortjent oppmerksomhet blir alltid sett litt ned på. Ufortjent oppmerksomhet når du har noe viktig å fortelle mener vi er noe annet. For Skatteetaten gir annonsering på Facebook oss muligheten til å nå målgrupper vi ellers ville ha hatt problemer

Read More →