Category : Strategi

Klar for skyen

Paul Chaffey uttaler i Computerworld 10. juni at «Jeg tror at innsamling og tilrettelegging av gode eksempler og beste praksis vil gjøre veien til skyen lettere for mange.» Ett eksperiment Skatteetaten har gjort med allmen skyløsning viser at det gir oss mulighet til å lage bedre brukerløsninger med en gunstig prismodell. Dette viser at Skatteetaten jobber

Read More →

Gründer Astrid Skreosen krever endring

Gründer Astrid Skreosen forventer at Skatteetaten legger til rette for at arbeidshverdagen hennes blir bedre. Har du forslag til hvordan vi forenkle? Tekst: Live Sandven Slettebø og Dagny Fredheim Foto: Bård Brinchmann Løvvig «Jeg var hjelpepleier på vei til å bli gründer og bedriftsleder – ikke revisor» Astrid Skreosen – Hvorfor har du tatt ut 50

Read More →

Lett å gjøre rett

Skatteetaten er avhengig av brukernes tillit til etaten og skattesystemet. Åpenhet og god kommunikasjon med omgivelsene bidrar til å bygge tillit og øke troverdigheten. Gjennom denne bloggen inviterer vi leserne inn i vår verden og våre tiltak, hva de er basert på og hvilke dilemma vi står overfor i valg av løsninger. Vi inviterer også

Read More →