Digitale ambassadører melder flytting

Hjelper du venner med å bære flyttekasser? Nå kan du lære dem å melde flytting også.

17.november kom årets siste elæringskurs i Digitale ambassadører, som handler om å melde flytting på skatteetaten.no.

17.november kom årets siste elæringskurs i Digitale ambassadører, som handler om å melde flytting på skatteetaten.no.

17.november kom årets siste elæringskurs i Digitale ambassadører, som handler om å melde flytting på skatteetaten.no. Målet er å gi kunnskap om hvordan man melder flytting på nett.

Et like viktig mål for kurset er å inspirere alle ansatte i Skatteetaten til å fortelle venner og bekjente hvordan de kan melde flytting på skatteetaten.no, og hvor enkelt det er å bruke etatens elektroniske tjenester.

Skattedirektørens vil ha digitale ambassadører
Skattedirektøren har i sitt styringsbrev for etaten både for 2015 og 2016 trukket fram Digitale ambassadører som et viktig elæringstiltak, «Målet er å gjøre etatens ansatte i stand til å videreformidle hvordan etatens digitale tjenester fungerer.» Bakgrunnen er blant annet at skattyter ønsker å kommunisere med etaten digitalt. Da må de ansatte være kjent med hvordan selvbetjeningsløsningene brukes.

Familien Tweed
I kurset møter du nok en gang familien Tweed gjennom deres små og store hendelser i livet. Denne gangen er Markus blitt student og skal flytte hjemmefra, mens hans far Rolf skal flytte fra samboeren som han har barn med. Ideen er at alle kan kjenne seg igjen i noe av det de lurer på.