Digitalprisen til A-ordningen

På Digitaliseringskonferansen ble A-ordningen kåret til årets digitale suksesshistorie av deltakerne. – A-ordningen er et godt eksempel på hvordan digitalisering blir brukt for å møte brukernes behov og oppnå gevinster både for brukerne og virksomheten, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

a-ordningen

Tre etater – en ordning
A-ordningen er unik fordi den samordner næringslivets rapportering til tre etater (Skatteetaten, NAV og SSB). Noen andre land har en rapporteringsordning for skatteopplysninger, men Norge er først ute med å samle rapportering til flere etater gjennom en felles kanal. Norge har et fortrinn i at vi har en opparbeidet kanal som næringslivet bruker – Altinn. Det muliggjør et slikt felles prosjekt. Få andre land har en slik felles kanal for rapportering.

Prosjektet leverer et harmonisert regelverk (a-opplysningsloven) med felles begreper for de tre etatene, teknisk løsning, kommunikasjon med ca. 200.000 opplysningspliktige (arbeidsgiverne med flere), drifts- og forvaltningsapparat i det første driftsåret (2015).
EDAG (elektronsik dialog med arbeidsgiverne)-prosjektet, inkludert mottaksprosjektene, blir levert på tid, kostnad og til avtalt omfang og kvalitet.

Dokumenterte gevinster
Det har blitt utarbeidet lønnsomhetsanalyser i løpet av prosjektperioden, som viser en årlig besparelse for arbeidsgiverne på ca. 600 mnok. Det betyr at prosjektet med stor sannsynlighet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt etter bare ett år i drift. Innsparingen skjer årlig, slik at det vil gi svært stor gevinst over tid. Revidert lønnsomhetsanalyse vil bli gjennomført høsten
2015.

Les mer om A-ordningen og de andre kandidatene til prisen på Difis nettsider.