Endringsvillige etater

Skatteetaten var  vertskap for den første endringskonferansen for offentlige etater.
Nederst i saken finner du presentasjonene fra konferansen.

Av Helge Wekre, SITS kommunikasjon

– Målet for konferansen er at vi skal lære av hverandre gjennom å vise fram gode caser, bygge nettverk og knytte kontakter. Konferansen er fulltegnet og jeg synes det er veldig positivt at vi i stadig større grad utveksler erfaringer og hjelper hverandre å finne frem til suksessformlene. Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til med dette initiativet og håper dere får en både hyggelig og lærerik dag, sa Inga Bolstad. Hun er direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

– Bruker lite på endringsledelse

Rambøll har i samarbeid med Dataforeningen, og med støtte fra Difi og NTNU, utviklet undersøkelsen «IT i praksis». En undersøkelse basert på tilbakemeldinger fra områdeledere i offentlig sektor.

Endring_skodbo_149744a– Det er mange suksesshistorier, men det er også mange prosjekter som går over budsjett, ikke oppnår de gevinstene som er tenkt og hvor man ikke oppnår de målene som er satt, sa direktør Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting.

 

I offentlige prosjekter brukes det i snitt mellom null og ti prosent på endringsledelse.

– Det er ikke mye når vi ser på hvor store endringer mange av disse prosjektene skal føre til. Det brukes generelt lite på de «myke faktorene» som motivasjon, samhandling og endrete roller.  Det er et område hvor det kan være mye å hente og det er utrolig positivt at Skattetaten tar initiativ til å samles her i dag, og at andre etater kommer mannsterke, sa Skodbo.

Se alle innleggene her (trykk på lenken under hvert innlegg for å laste ned):

IT i praksis

IT i praksis 2014 – Morten Skodbo
Morten Skodbo, Rambøll Management Consulting

Innføring av A-ordningen

Innføring av A-ordningen Karine Rikheim
Karine Rikheim, Skatteetaten og EDAG-prosjektet (Elektronisk dialog med arbeidsgivere)

Involvering av brukere og medarbeidere i endringsprosesser

04 Involvering av brukere og medarbeidere i endringsprosesser- I J Sundby
Inger Johanne Sundby, Difi

Erfaringer fra EFFEKT-programmet

05 EFFEKT Lars B Johansen
Lars Bendik Johansen og Stephan Mo, UDI

Skatteetatens endrings- og innføringsmetode

03 Metoden vår Siri Willadsen

Hvordan jobber vi i Skatteetaten med endring og innføring? Og hvordan har vi jobbet for å utvikle vår metode? Påfølgende open space innen temaene kompetanse, kommunikasjon, prosess- og organisasjonsdesign, lederutvikling og interessentoppfølging og måling.
Siri Willadsen, gruppeleder Forbedringsledelse.