Fatca og innrapportering

Skatteetatens nye systemer er tilrettelagt for innrapportering og kontroll av FATCA-opplysninger til amerikanske skattemyndigheter.

Hva er FATCA?
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) innebærer kort og godt at ikke-amerikanske finansielle institusjoner skal gi opplysninger om amerikanske kontohavere til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Betalinger med amerikansk kilde vil bli trukket 30 prosent amerikansk skatt, dersom de finansielle institusjonene ikke inngår avtale med amerikanske skattemyndigheter om å gi slike opplysninger.

fatca

Veiledning og informasjon
Ettersom FATCA er en ny innrapportering har Skatteetaten gått langt for å veilede og informere om den nye ordningen. I april ble det arrangert ikke mindre enn tre dialogmøter og dette på bare en dag. Møtene hadde totalt over 150 eksterne deltagere. Mange hadde ikke mulighet til å møte personlig på disse møtene. For at disse likevel skulle få mulighet til å delta ble alle møtene gjort tilgjengelig via konferanse-applikasjonen Lync. På denne måten var det mulig å delta uansett hvor man befant seg, på det meste deltok mer enn 80 personer via Lync-løsningen.
For å bistå og veilede de som skal sende inn FATCA-opplysningene har en rekke faglige og juridiske ressurser jobbet i over et år med forberedelser og veiledning. Arnfinn Bærø, innføringsansvarlig for FATCA-ordningen, er fornøyd med resultatene. Skatteetaten har oppnådd en god etterlevelse av oppgaveplikten. Det omfattende arbeidet som har blitt lagt ned i forkant gjør også at at vi har et meget godt utgangspunkt for å følge opp de som så langt ikke har sendt inn. Bærø understreker at de nye systemene gir mulighet for oversikt og oppfølging som ikke tidligere hadde vært mulig.

Mer om FATCA
Norge og USA inngikk 15. april 2013 en bilateralavtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA. Dette innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere amerikanske kontohavere og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter. Norske myndigheter gjør dette for å lette kontakten mellom norske finansielle institusjoner og amerikanske myndigheter.
Innrapportering av opplysninger skjer elektronisk via Altinn. For å oppnå dette benytter Skatteetaten de nye systemene som mottar både likningsopplysninger og den nye a-meldingen. De nye systemene har vært under utvikling i perioden 2011-2016 og i tillegg til å motta og kontrollere en rekke kontrolloppgaver, likningsoppgaver og a-meldinger vil disse systemene nå også motta og kontrollere FATCA-opplysninger før disse blir sendt videre til USA. De nye systemene kan motta og kontrollere mange hundre millioner dokumenter per år.