Fem fradrag mange sjekker

Siden 19. mars har snart 700 000 personer sjekket selvangivelsen sin. Allerede nå ser vi tydelige tendenser til hva folk er opptatt av og søker informasjon om.

4,6 millioner selvangivelser er nå tilgjengelig via skatteetaten.no, og mange har allerede sjekket tallene. Sidene om fradrag på skatteetaetn.no er populære. Siden selvangivelsen ble sluppet for e-brukerne 19. mars, teller antall unike sidevisninger 380 000.

– På skatteetaten.no og i Altinn søker mange etter informasjon om fradrag de kan ha krav på, og det er bra. Vi ønsker at alle sjekker selvangivelsen sin, slik at de får riktig skatt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Anne Kirkhusmo i Skattedirektoratet.

Dette er folk er opptatt av

…og her får du hjelp:

1. Reisefradrag
Du kan få fradrag for reiser mellom hjem og jobb uansett hvordan du faktisk reiser, så lenge reiseveien er lang nok. Bruk reisefradragskalkulatoren for å finne ut hva du har krav på: skatteetaten.no/reisekalkulator. Se også video av hvordan du fører fradraget i selvangivelsen.

Ikke betal for mye skatt. Sjekk hvilke fradrag du har krav på.

Ikke betal for mye skatt. Sjekk hvilke fradrag du har krav på.

2. Fradrag for gjeldsrenter og fordeling av gjeldsrenter med partner
Du får igjen 28 prosent av det du har betalt i renter på lån i 2013. Gjeldsrentene er forhåndsutfylt i selvangivelsens post 3.1.1, basert på opplysninger fra banken. Har du felles boliglån med partner, må gjeldsrentene fordeles mellom dere hvis begge skal få fradrag. Se video av hvordan du gjør det på skatteetaten.no/endrepost.

3. Fradrag for pass og stell av barn (foreldrefradrag)
Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som du bor sammen med som er 11 år eller yngre. Fradraget skal være forhåndsutfylt av Skatteetaten i selvangivelsens post 3.2.10. Les mer på skatteetaten.no/foreldrefradrag.

4. Fradrag i forbindelse med pendling
Hver dag reiser mange til og fra jobb og tror at Skatteetaten definerer dem som pendlere, men i skattemessig forstand er det mange vilkår som må være oppfylt for at Skatteetaten skal kalle deg pendler. Skatteetatens pendlerveiviser gir deg svar på om du er pendler og hva du kan trekke fra på skatten. Se skatteetaten.no/pendler.

5. Særfradrag for enslige forsørgere
Fra og med inntektsåret 2013 skal alle enslige skattytere liknes i skatteklasse 1. For enslige forsørgere av barn under 18 år, er det innført et særfradrag som erstatter fordelen ved skatteklasse 2.

Fradraget gjelder deg som mottar utvidet barnetrygd for barn under 18 år som du forsørger. Du regnes som enslig forsørger hvis du er ugift, skilt, separert, enke/enkemann, eller ikke hatt samboer i minst ett år. Fradraget regnes ut av Skatteetaten på bakgrunn av opplysninger fra NAV, og skal være forhåndsutfylt i selvangivelsens post 3.5.5. Les mer på skatteetaten.no/enslig.