Finnes det en digital generasjon?

Skatteetaten har siden desember i fjor aktivt jobbet for å få flere elektroniske brukere (e-brukere).

Vi har hatt flere tiltak for å verve brukere. Vi har brukt insentiver som tidligere tilgang på selvangivelsen og få se skatteoppgjøret før alle andre. Vi har brukt kommunikasjon som oppslag på Dagsrevyen, sosiale medier og bannerreklame for å få oppmerksomhet og utløse handling. Vi har også brukt våre egne flater aktivt, det ligger informasjon på skatteetaten.no og når folk har bestilt skattekort har de fått en mulighet til å bli e-bruker. Vi er ganske overbeviste om at folk har fått med seg at det er en fordel å bli e-bruker. Likevel sverger over tre millioner nordmenn til papir. Gammel vane?

La oss begynne der. Hvis det er gammel vane så må det vel eksistere et generasjonsskille? Antallet e-brukere burde være høyt for de yngste og lavt for de eldste. Vi tok teorien om digitalt innfødte til Marc Prensky og så om den kunne gi oss en forklaringsmodell.

Kort fortalt er de digitalt innfødte:

  • Født eller vokst opp under den digitale tidsalderen
  • Godt kjent med datamaskiner og internett fra tidlig alder
  • Hovedskille mellom Generasjon X og Y – mellom 1980 og 1981.

Førti, feit og digitalt ferdig?
De digitale immigrantene, som er født før den digitale tidsalderen, kan alltids lære seg språket til de innfødte, men vil likevel – til en viss grad – fremdeles alltid ha en fot i fortiden. Nå skal det sies at Prensky først og fremst sier at måten digitale immigranter underviser de innfødte på er feil og tar til orde fort at for eksempel dataspill bør brukes mer i opplæring. Vi synes likevel det var interessant å se om det fantes et aldersskille. Vår arbeidshypotese: Det burde være relativt sett flere e-brukere blant de digitalt innfødte.

Når vi begynte å se på aldersfordelingen gjorde vi følgende oppdeling  av generasjoner:

  • Generasjon Y er Digital natives (nettinnfødte)
  • Født før Generasjon X (før 1964) er digitale immigranter
  • Generasjon X (født fra 1964-79) kalles terskelgenerasjon

Hva fant vi?

bilde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er dette? Folk er slettes ikke førti, feit og ferdig? Overraskende? Neida. La oss utvide grafen med flere variabler. La oss se hvem som leverer på papir, hvem bruker leveringsfritaket og hvem som leverer digitalt:

bilde2Nå blir bildet klarere. Først må du skaffe deg lønn, unger og gjeld. Så kan du gjerne ordne opp i skatteforholdene dine elektronisk. Med andre ord, hvis du ikke har noen endringer på selvangivelsen så er det heller ingen grunn til å motta den kun elektronisk. Like greit å få et papir i postkassen, sjekke om du får igjen på skatten og ikke levere.

Vi ser noe av det samme bildet på Facebook, de yngste er ikke overrepresentert her heller:

facebookOk. Så da kan vi ikke vente på at det kommer e-brukerne kommer veltende over oss av seg selv. Det finnes ingen digitalt innfødte som vi kan for gitt i digitaliseringsløpet. Hvordan skal vi da lykkes? Det kommer vi tilbake til i en senere bloggpost.

Stor takk til Isabella Greffel for datainnsamling og presentasjon av dataene.