Formål og retningslinjer

Formål

• Betabloggen er en sandkasse for innovasjon i Skatteetaten og offentlig sektor.

• Her kan ansatte i Skatteetaten og gjestebloggere dele erfaringer, statistikk, forslag til nye tjenester, ideer og kommentarer til aktuelle saker.

• Betabloggen skal bidra til utviklingen av skatteetaten.no, elektroniske tjenester og til bedre kommunikasjon med skattytere, næringsliv og opinion.

• Betabloggen skal invitere til dialog. Innspill er viktig, både for å skape forankring og involvering, men også for å få nyttige innspill fra brukerperspektivet.

• Her kan vi også teste nye tjenester og gjerne uferdige på en mindre målgruppe uten at det går utover kvaliteteten på tjenester rettet mot hele befolkningen

• Bloggen skal være en arena for en dialog om Skatteetatens tjenester og møter med publikum, og er ikke en arena for politiske spørsmål eller synspunkter på skattereglene. Det er Finansdepartementet som er rette instans for slike saker.

• Vi vil gjerne ha gjesteinnlegg, forslag til innlegg eller ønsker om tema vi kan omtale på bloggen. Har du forslag så kan du bruke #skattbeta på Twitter eller sende en e-post til thomas.tangen@skatteetaten.no

• Ansvarlig redaktør for Innovasjonsbloggen er kommunikasjonsdirektør Mariken Holter. Redaktør er Thomas Tangen i kommunikasjonsstaben i Skattedirektoratet. Det er kommunikasjonsstaben som publiserer innlegg.

 

Retningslinjer for kommentarer

• Betabloggen er et sted hvor Skatteetaten inviterer til dialog om nye tjenester og deler erfaring.

• Hvis kommentarer bryter med våre retningslinjer eller ikke omhandler temaet i artikkelen vil den bli fjernet

• Har du spørsmål om skatt eller Folkeregistret kan du finne svar på skatteetaten.no

• Vi forbeholder oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende. Vi aksepterer ikke spam, verving eller reklame på siden vår. Husk at du selv er ansvarlig for det du skriver.

• Av personvernhensyn må du ikke legge ut følgende informasjon:

– opplysninger om inntekt, skatt, formue, lån e.l.

– opplysninger om helse/sykdom/uførhet e.l

– opplysninger om andre enn deg selv (f.eks familiemedlemmer, kollega, nabo e.l)

– fødselsnummer, telefonnummer eller adresse/bosted e.l