Hjelp oss å teste

I midten av oktober la vi ut en test her på bloggen hvor vi ønsket din hjelp for å finne ut hvordan menystrukturen på skatteetaten.no skal være. Det er du som er eksperten siden du bruker sidene våre. Vi er helt avhengige av å få innspill fra brukerne våre for å lage et godt nettsted som gjør det lett å finne, forstå og få til. Nå har vi fått mer enn 450 svar og har lukket undersøkelsen. Samtidig med denne testen kjørte vi en brukertest i labben vår og har samlet inn tilbakemeldinger fra andre kilder, så nå skal vi analysere resultatene og jobbe videre med ny struktur.

Tusen takk til alle dere som tok dere tid til å hjelpe oss! 🙂