Hva skal innovasjonsbloggen inneholde?

Skatteetaten har vært og skal være en innovativ etat. Mange forveksler innovasjon med ideer. Vi skal ha mange ideer. Men skal vi være virkelig innovative må vi omsette ideene til handling og deretter til gjennomføring. Vi vil gjerne ta de som er interesserte i vårt arbeid med på hele reisen og åpner opp for dialog om Skatteetatens innovasjonsarbeid.

Som en stor offentlig etat får vi også mye kunnskap som vi gjerne vil dele med omverden. Selvfølgelig for å skryte litt av det vi gjør, men også fordi vi tror på at deling gir dialog. God dialog med flinke folk og kverulanter gir oss verdifulle tilbakemeldinger som igjen gir bedre tjenester for den norske befolkningen. Bedre tjenester gir oss mer å skryte av. Ringen er sluttet og alle har fått sitt.

Dette kan vises gjennom det vi har valgt å kalle den ærlige bloggmodellen:

bloggmodell

Vi håper denne bloggen kan være til nytte, ikke minst fordi det meste vi gjør er i stor skala, regelmessig og betyr mye for mange. Våre erfaringer er også finansiert av skattepenger, derfor er det rett og rimelig at vi gjør vår kunnskap tilgjengelig. Våre erfaringer med Internett, digitale selvbetjeningsløsninger, adferdsendringer, IT, regelverk og kommunikasjon, for å nevne noen temaer vi ønsker å dele på denne bloggen, tror vi bør ha interesse langt utover våre møterom. Og både for private og offentlige. Vi gjør i alle fall et forsøk.

Så hvilke tema vil vi ta opp? Her er det rom for innspill og vi vil kommentere aktuelle saker, men her er noen saker vi har på publiseringslisten for høsten 2013.

  • Statistikk fra skatteetaten.no
  • Caser om hvordan vi jobber med skatteetaten.no – for eksempel hvordan «Veien til bryllupet» ble til
  • Hvem er e-brukerne og hvordan kan vi få flere?
  • Hvordan kan vi rekruttere flinke folk ved å ta i bruk nye kanaler
  • Elektronisk skattekort

I tillegg vil vi gjerne ha gjestebloggere og forslag til saker. Derfor er vi avhengige av kommentarer og tilbakemeldinger. Start med å gi ditt bidrag i kommentarfeltet under eller bruk #skattbeta på Twitter. Blir det for åpent så kan du sende en e-post til thomas.tangen@skatteetaten.no.