Hvordan kan du forhindre fiktiv fakturering?

Saken er opprinnelig publisert i Skatteinfo. Les mer på skatteetaten.no.

 BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene.


BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene.

Gjennom Skatteetatens kontroller har vi avdekket en rekke tilfeller av firmaer som utsteder fiktive fakturaer og bruker personer med falsk identitet (ID). Dette gjelder i hovedsak i byggenæringen. Men vi ser det også innenfor bransjene bilpleie, transport, restaurant og rengjøring. Under kontrollene fant vi gjennomgående kjennetegn ved hovedselskaper og underentreprenører som driver med fiktiv fakturering:

Hovedselskapet

 • fremstår som seriøst, er registrert i riktige registre
 • omsetter tjenester, ikke varer
 • benytter underleverandører, gjerne i flere ledd
 • har veldig lave lønnskostnader og høy andel av fremmedtjenester
 • foretar hyppige revisorbytter
 • bruker utenlandsk arbeidskraft med falsk identifikasjon

Underentreprenører

 • De fleste er enkeltperson-foretak eller Norsk registrert Utenlandsk Foretak.
 • Fakturateksten er ikke spesifikk, men gjerne “utførte tjenester”. I realiteten er det her ikke utført en jobb.
 • Kontaktinformasjon på faktura er mangelfull.
 • De har ingen registrerte ansatte i NAV Aa-register.
 • Underentreprenør leverer ikke merverdiavgiftsoppgaver og har gjerne årstermin.
 • De leverer ikke lignings- oppgaver/næringsoppgaver.
 • De har ikke regnskapsfører.

Skatteetaten vil fortsette med kontroller, samt avdekking av falsk-ID. Likevel kan det være lurt å gjøre noen undersøkelser for å unngå å få kriminelle som kunder. Nedenfor er tips som også dine klienter kan bruke i sine interne rutiner.

Du kan blant annet sjekke:

 • Er firmaet registrert i riktige registre?
 • Be om fullmakt fra firmaet for å få opplysninger fra Registerinfo (gjelder byggenæringen).
 • For andre næringer, be om nylig datert skatteattest.
 • Hvem er kontaktperson i firmaet? Forsøk å få tak i denne personen.
 • Finn ut hvem som faktisk utfører arbeidet, og be om godkjent ID-dokumentasjon.
 • Sjekk grunnlaget for faktureringen, for eksempel timelister.
 • Be underleverandør om kopi av A06/A07-rapport. Alternativt kan du be om fullmakt til å sjekke registrering i Aa-registeret hos NAV.
 • Hvis det er utenlandske næringsdrivende som utfører oppdraget, be om kopi av RF-1199.

Mer info?
Byggenæringens Landsforbund (BNL) har utarbeidet en veileder. Her kan du finne en sjekkliste for valg av seriøse aktører og verktøy for å ta de gode valgene: bnl.no

Skatteinfo
Skatteinfo er et landsdekkene informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner. Ønsker du Skatteinfo tilsendt fortløpende via e-post, eller du har ny adresse, gi oss beskjed på skatteinfo@skatteetaten.no.