Internasjonal interesse for norsk forenklingsordning

Flere land skal lære av Norge hvordan man forenkler for næringslivet. A-ordningen er tidenes største forenkling i hvordan arbeidsgivere rapporterer til det offentlige.

Skatteetaten presenterer i vår og sommer sine erfaringer på IOTA-konferansen (en samling av europeiske skattedirektører), på en nordisk skattesamling og en internasjonal digitaliseringskonferanse.

– Vi er invitert for å fortelle om selve rapporteringsordningen og gjennomføringen av prosjektet. De er blant annet interessert i å høre hvordan man har innført en så stor endring som har vært så vellykket allerede fra starten, sier prosjekteier Jan Christian Sandberg.

EDAG_NDD_2015_speak_160392c

Talere på Nordic Digital Day, med Viveca Liodden og Jan Christian Sandberg fra Skatteetaten.

Sterk interesse i Estland og Finland
Sandberg og prosjektleder Viveca Liodden var forrige uke i Tallinn på Nordic Digital Day, hvor ca 350 deltakere fra 25 forskjellige land deltok.

De nordiske landene holdt hver sin presentasjon. Både Sverige og Danmark snakket om digital post, Estland presenterte en ny løsning for merverdiavgift, Finland snakket om eHelse og Island om hvordan de bygget elektroniske løsninger for innbyggerne når de hadde utfordringer etter bank-krisen i 2008/2009. Norge var representert med Sandbergs og Lioddens presentasjon av EDAG og a-ordningen.

– Vi opplevde estlenderne som svært opptatte av digitalisering. Direktøren i Eesti Statistika, det estiske statistikkbyrået, var misunnelig på det vi har fått til, forteller Viveca Liodden.

– De har et litt annet utgangspunkt enn oss, da de har mulighet til å bygge sine løsninger uten å måtte ta hensyn til mye gammelt regelverk.

Det finske Finansdepartementet og den finske skatteadministrasjonen ønsker også å lage en lignende ordning, og har arrangert et møte for informasjon og erfaringsutveksling.

Unik norsk samordning
A-ordningen er unik fordi den samordner rapportering til tre etater. Noen andre land har en rapporteringsordning for skatteopplysninger, men Norge er først ute med å samle rapportering til flere etater gjennom en felles kanal. Norge har et fortrinn i at vi har en opparbeidet kanal som næringslivet bruker – Altinn. Det muliggjør et slikt felles prosjekt. Få andre land har en slik felles kanal for rapportering.

Nesten 200 000 sender a-melding
Siden den første rapporteringsfristen i februar har 190 000 arbeidsgivere sendt inn meldinger om sine ansatte og lønnsutbetalinger.
– Alt har gått veldig bra. Dataene vi får inn har god kvalitet og arbeidsgiverne sier at rapporteringen går greit. De som skal levere leverer; de leverer innen fristene og de leverer a-meldinger som har få feil. Brukerstøtteapparatet har fått færre henvendelser enn vi var forberedt på, og de har derfor hatt tid til å ringe opp en del av arbeidsgiverne som vi ser har gjort feil for å hjelpe dem videre, sier Sandberg.