Internasjonal IT-pris til Skatteetaten

Skatteetaten vant denne uken en av verdens mest prestisjefulle IT-priser for arbeidet med ny virksomhetsarkitektur.

Sammen med Los Angeles World Airport vant Skatteetaten pris i kategorien beste virksomhetsarkitektur for offentlig sektor. Juryen la vekt på initiativet Skatteetaten har gjort for å forenkle for brukerne og at fra nye mål om etatens IT-løsninger ble lagt frem i 2010, er vi nå på god vei med en ny virksomhetsarkitektur som skal stå ferdig i 2025.

Prisvinnerne: Fra venstre: Tormod Varhaugvik (IT-stab), John Zachmann, (virksomhetsarkitekturens far) og Karl Olav Wroldsen (IT-direktør)

Prisvinnerne: Fra venstre: Tormod Varhaugvik (IT-stab), John Zachmann, (virksomhetsarkitekturens far) og Karl Olav Wroldsen (IT-direktør)

– Denne prisen prisen er det stor grunn til å være stolt av i Skatteetaten. Den er en bekreftelse på at vi i etaten ikke bare er utviklingsvillige, vi utvikler oss også på en godt planlagt og bærekraftig måte. Det er ingen lett øvelse å bygge en moderne virksomhetsarkitektur. Denne prisen viser at vi er blant de aller fremste virksomhetene til å lykkes med dette – ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Prisen ble delt ut av iCMG, et anerkjent, internasjonalt firma som leverer tjenester og rådgivning innenfor virksomhetsarkitektur til over 42 land. Juryen består av 17 medlemmer fra land i Asia, Australia, USA og Europa.

Bort fra siloløsninger
– Vi i gang med å bevege oss bort fra silobaserte IT-løsninger hvor systemer tidligere ikke ble sett i sammenheng med hverandre, til en ny arkitektur hvor målet er at brukerne skal få helhetlig informasjon som er basert på hendelser i brukernes liv, sier IT-direktør Karl Olav Wroldsen som mottok prisen i Bangalore, hovedstaden i den indiske delstaten Karnataka.

A-ordningen første skritt
I juryens begrunnelse ble a-ordningen trukket frem som et eksempel som et første ledd i den nye arkitekturen og de la vekt på at ordningen ikke ville kunnet gå på lufta allerede etter 17 måneder hvis ikke det hadde vært for virksomhetsarkitekturen som ligger i bunn.

– Løsningen som a-ordningen er bygget på er et eksempel på hvordan virksomhetsarkitekturen skal se etatens verdikjeder i sammenheng. Vi skal ikke bygge systemer som kun underbygger det særegne i de ulike skatte- og avgiftsprosessene, vi skal ha et felles kart, forteller Wroldsen.

Det ble i tillegg delt ut en egen pris til lederne på de områdene som vant og Wroldsen fikk Business CIO-prisen for området «Government, Defense and Public sector», for å ha satt i gang arbeidet med ny virksomhetsarkitektur og fulgt dette opp.

– Med dette har vi fått en bekreftelse på at vi er på rett spor i vårt moderniseringsarbeid. Dette er egentlig nokså stort. Etter ha sett de øvrige konkurrentene, er jeg blitt nokså ydmyk, avslutter han.