Kundeservicepris til Statens innkrevingssentral

Statens innkrevingssentral har blitt tildelt kundeserviceprisen «Best i test» i offentlig sektor på Callsenterdagene i Oslo.

«Vi er veldig stolte og glade, og opplever en overveldende respons fra de andre deltagerne på konferansen, tatt i betraktning at det faktisk er statlig innkreving og tvangsinnkreving vi driver med. At vi fikk prisen, er takket være dyktige og flotte medarbeidere i front, som har jobbet og trent kommunikasjon og service i flere år». Dette forteller Kari Israelsen, Jan Terje Fossland, Hilde Seterdal, Hege Krokstrand og Marion Brun fra innkrevingsavdelingen på SI.

Fornøyde ansatte i Statens innkrevingssentral. Foto: Idar Sandvik-Mikalsen

Fornøyde ansatte i Statens innkrevingssentral. Foto: Idar Sandvik-Mikalsen

Call Center dagene er Nord-Europas største konferanse for ledere og beslutningstakere innen kundeservice. På den årlige konferansen deles Kundeserviceprisen ut, noe Confex beskriver som «den originale prisen som kårer årets beste på kundeservice i 16 ulike kategorier og på tvers av flere bransjer».

Hva er kundeserviceprisen «Best i test»?
«Best i test» – kundeserviceprisen tester utvalgte kundesentre i Norge der det kåres en vinner uavhengig av klasse. Resultatene av testen kan brukes for å finne ut hva man er god/dårlig på, slik at man kan sette i gang endringstiltak på eget kundesenter. Mange ønsker også å vite hvordan man gjorde det i forhold til sine konkurrenter.

Slik blir testen gjennomført
Hvert kundesenter blir ringt opp av 25 forskjellige observatører fra selskapet Seeyou. Kundesentrene ble målt opp imot de samme spørsmålene. Rollespillene varierte for hver bransje. Oppringingen gjøres som en såkalt «mystery call», det betyr at den som svarer ikke vet at det er en observatør som ringer.

Målingen fokuserer på:

  • Mottak og velkomst
  • Kundebehandleren – løsning
  • Avslutning og totalinntrykk