Laget elektronisk skattekort sammen med brukerne

I januar blir det ingen masing fra arbeidsgivere om at skattekortet må leveres. Fra nyttår må de hente det selv – elektronisk.

Av Vibeke Fraenkl, seniorrådgiver og prosjektleder elektronisk skattekort

Fra vi i 2011 begynte arbeidet med å utvikle en løsning for elektronisk skattekort, har det vært viktig for oss å få kunnskap om kundene våre og hvilke behov de har. Når vi snakker om kundene våre i denne sammenheng, sikter vi til alle arbeidsgivere og pensjonsutbetalere, inkludert deres hjelpere, som regnskapsførere, revisorer, lønnssentraler og lønnssystemleverandører.

Vi startet opp med feltarbeid – gikk ut og snakket med alle sammen. Behovene vi identifiserte hos arbeidsgivere, var i grove trekk:

  • reduksjon av manuelle rutiner
  • en enkel rutine for mottak av elektroniske skattekort gjennom året

Deretter designet vi en første løsning på tegnebrettet. Den skulle dekke alles behov – store og små arbeidsgivere, med og uten lønnssystem eller regnskapsfører. Vi tegnet en veldig fleksibel tjeneste som dekket alle muligheter, og som derfor også hadde svært mange valg. Vi gjennomførte brukertester, som viste flere utfordringer:

e-skattekort

Brukertestingen var svært nyttig for oss. Og fordi vi fremdeles var på tegnebrettet, kunne vi endre det som ikke fungerte. Resultatet ble to tjenester – en for bruk mot lønnssystem og en uten. Begge tjenestene har vært i produksjon i flere måneder, som en prøveordning. Det har gått veldig bra, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Hadde vi ikke lyttet til dem på et tidlig tidspunkt, kunne løsningen blitt alt annet enn vellykket.

e-skattekort2

For å lage gode og brukervennlige tjenester må vi skjerme brukerne for mest mulig av kompleksiteten vi har på baksiden. Det betyr at vi må jobbe litt mer på bakrommet før vi får et ferdig produkt.

Det minner meg litt om en foreleser som en gang sa noe sånt som at «Jeg skrev et langt brev for jeg hadde ikke tid til å skrive et kort.»

Korte brev og enkle tjenester tar tid.