Lett å gjøre rett

Skatteetaten er avhengig av brukernes tillit til etaten og skattesystemet. Åpenhet og god kommunikasjon med omgivelsene bidrar til å bygge tillit og øke troverdigheten. Gjennom denne bloggen inviterer vi leserne inn i vår verden og våre tiltak, hva de er basert på og hvilke dilemma vi står overhans_christian_holte_06for i valg av løsninger. Vi inviterer også til en dialog om hvordan vi kan bli bedre.

«Å bli bedre» for en skatteetat handler om at vi klarer å gjøre det enkelt for skattyter å følge reglene, og at vi jobber effektivt og målrettet med å løse samfunnsoppdraget vårt. Det skal være enkelt å betale riktig skatt og dialogen med Skatteetaten skal være forståelig.

Skatteetaten har fått skryt for å være et lokomotiv i digitaliseringen av offentlig sektor. Skryt er fint, men det må først og fremst være en motivasjon til å bedre. Derfor har vi laget en innovasjonsblogg. Gi oss gjerne et klapp på skuldren, men en sylskarp og godt fundert kritikk kan vi lære mye av.

Forventningene til Skatteetatens kvalitet og brukervennlighet er basert på at vi måles opp mot de beste. På denne bloggen ønsker vi å lære av andre som gjør ting enklere, smartere eller mer effektivt.

 Samfunnets forventninger til effektivisering av offentlig sektor øker. Brukerne vil at tjenestene våre tar utgangspunkt i deres behov og situasjon. Denne bloggen er er på lufta for å fortelle hvorfor vi lager tjenestene som vi gjør og slik at vi får brynt oss på smarte hoder utenfor organisasjonen. Alle tanker er ikke tenkt. De beste løsningene ligger foran oss.

Etterlevelsen av skattesystemet utfordres av trekk i samfunnsutviklingen. Vi må tenke nytt om hvordan vi jobber og hvem vi samarbeider med for bidra til økt etterlevelse. Gjennom bloggen kan vi vise hvilke trekk i samfunnsutviklingen vi legger til grunn for de tiltak vi gjennomfører. Likevel er det slik at å analysere hva som skjer flere år frem i tid i beste fall er en upresis øvelse. Vi er åpne for andre innspill enn de som som finnes på innsiden av organisasjonen.

Vi skal heller ikke legge skjul på at vi må være offensive for å vinne konkurransen om de gode hodene.  Med denne bloggen ønsker vi å vise frem Skatteetaten som en innovativ, fremtidsrettet og god arbeidsplass der de beste hodene får utfolde seg.

Jeg håper du finner mye interessant å lese her og at det inspirerer til å gi oss noen saftige tilbakemeldinger.

Mvh Hans Christian Holte