Mobil under den blå himmel

Offentlige etater og bedrifter som ikke har responsive nettsider begår en stor synd. Stadig flere leser skatteetaten.no på mobil, og særlig på sommeren og i helgene.

Av Isabella Greffel

Sammenlignet med sommermånedene i fjor, har mobilbruken på skatteetaten.no økt betraktelig. I løpet av juni og juli økte mobilbruken til det dobbelte (opp 114 prosent) sammenlignet med i fjor. Den største økningen var dagene 17., 18. og 19. juni da sms og e-post om at skatteoppgjøret var klart, ble sendt ut til brorparten av landets lønnsmottakere og pensjonister. I denne perioden økte antallet mobiløkter rundt åtte ganger, sammenlignet med året før.

Men tendensen til økt bruk av mobiltelefoner til skatteetaten.no merket vi allerede i mars. 19. mars er den dagen i 2014 med klart størst bruk av mobiltelefon, med nærmere 160 000 økter. Det var den dagen selvangivelsen ble tilgjengelig for elektroniske brukere – en dobling av mobiltelefonbruk sammenlignet med tilsvarende dag året før.

mobil

Det er periodene rundt store slipp fra Skatteetaten som drar opp økningen på mobilbruk i de første sju månedene i 2014. Totalt er økningen på 80 prosent, mens den ligger på over det dobbelte rundt slippene av selvangivelsen og skatteoppgjøret.

Det er også tydelig, som i fjor, at folk tyr til mobiltelefoner når de har fri. Vi ser en klar trend i økning i mobiltelefon-/nettbrettbruk i helger og ferier gjennom hele 2014. I fjor var prosentandelen mobilbruk i enkelte helgedager oppe i 28 prosent, mens snittet lå på 25 prosent i juni og juli. I år er besøket tidvis oppe i nesten 40 % i helgene.

mobil

Dette gjenspeiler det vi allerede vi antok i fjor; bruken av mobil øker – og det aller mest når folk ikke sitter foran pc-en på jobb og når det kommer nyheter fra Skatteetaten.

Google tar innpå Apple
iOS er fremdeles det mest brukte operativsystemet, etterfulgt av Android. Windows (Phone), Blackberry og andre operativsystem har så liten bruk sammenlignet med de to store, at de knapt er synlig i diagrammet under.

Men Google tar innpå Apple. I 2013 var iOS brukt cirka 350 000 ganger i juni og juli. I juni og juli 2014 har bruken økt med 96 prosent, til nesten 700 000. Android, derimot, har økt fra i overkant av 100 000 til nærmere 300 000 økter – en økning på 112 prosent.

ios