Næringslivet mot skattesnyteri

Ni av ti norske næringsdrivende mener skatteunndragelser er uakseptabelt. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort på vegne av Skatteetaten, blant daglige ledere i norske virksomheter.

Skattedirektør Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte

87 prosent av de spurte lederne mener skatteunndragelser er både uakseptabelt og alvorlig, 5 prosent mener det er uakseptabelt men mindre alvorlig, mens 2 prosent av lederne i norske virksomheter mener det er akseptabelt og mindre alvorlig å unndra skatt.

– Dette er en klar forbedring sammenlignet med samme undersøkelse for to år siden. Det viser at gode holdninger er utbredt i norsk næringsliv, noe som gir et godt grunnlag for samarbeid mellom Skatteetaten og næringslivet for å begrense de useriøses handlingsrom, sier skattedirektør Hans Christian Holte. For to år siden var det åtte av ti av bedriftsledere som mente skatteunndragelser var uakseptabelt.

Holdningsendring
Skattedirektøren tror det ligger en holdningsendring bak. – Jeg tror skattemoralen har blitt bedre og at det ikke bare er økt oppdagelsesrisiko som ligger bak. Vi håper det viser en mer gjennomtenkt holdning til konsekvensene av svart økonomi.

Aksepten for skatteunndragelser er i følge undersøkelsen størst i de bransjene Skatteetaten har pekt ut som risikobransjer, for eksempel innen bilvedlikehold bygningsfagene, frisering, skjønnhet og kroppspleie.

Norske bedriftsledere er også positive til at det blir økt åpenhet rundt skattespørsmål. 62 prosent mener det er greit at informasjon om overholdelse av forpliktelser overfor skattemyndighetene blir offentlig tilgjengelig. 22 prosent motsetter seg dette.

Færre privatpersoner sier de kjøper svart
En annen undersøkelse gjennomført i sommer viser at bare 14 prosent av norske privatpersoner har kjøpt svart arbeid de siste to årene. I 2009 var det 23 prosent som svarte at de hadde kjøpt svart arbeid. – Undersøkelsene viser at færre sier de kjøper svart nå, sammenlignet med for ti år siden. Vi ser en nedadgående trend, det er gledelig, sier Holte.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

  • 91 % av daglige ledere i norske virksomheter mener skatteunndragelse ikke kan aksepteres. Dette er en økning fra 82 % i 2014
  • En annen fersk spørreundersøkelse, foretatt blant forbrukere, viste at færre oppgir å ha betalt svart, færre sier de har vurdert å betale svart og færre kjenner noen som har betalt svart.
  • 70 % mener det er vanskelig å unndra i sin bransje (68 % i 2014)
  • Andelen som tror flertallet av virksomheter i Norge rapporterer korrekt, har økt fra 62 % i 2014 til 68 % i 2016
  • Bransjene med størst aksept for skatteunndragelse er bilverksteder, snekkerarbeid, og malerbransjen. Der svarer rundt 15 % at bevisste skatteunndragelser kan aksepteres i enkelte tilfeller.
  • 28 % av virksomhetene opplever de må konkurrere med useriøse virksomheter i sin bransje (29 prosent i 2014)
  • Det er i bransjene maler (74 %), taxi og turbil (73 %), og snekkerarbeid (62 %) hvor flest virksomheter svarer at de ofte må konkurrere med virksomheter som driver svart. Så det er store variasjoner mellom bransjer siden andre bransjer har lave tall.
  • 62 % synes det er greit at informasjon om en virksomhet har overholdt forpliktelsene sine blir gjort offentlig tilgjengelig. Dette indikerer at majoriteten er positiv til tiltak som gir økt tilgang på skatteinformasjon slik at forbrukere og innkjøpere kan ha et bedre beslutningsgrunnlag når de vurderer om virksomheten de skal handle med er seriøs eller ikke.
  • Utvalget består av totalt 2 004 virksomheter, 1 324 er trukket representativt 680 er trukket ut for å sikre representasjon fra utvalgte næringer.