Over 400 personer testet ny versjon av skattemeldingen

Skatteetaten arbeider med å utvikle en enklere og mer brukervennlig skattemelding, og inviterte i oktober eksterne brukere til å teste løsningen.

Løsningen opplevdes som både lettfattelig og forståelig, og 84 prosent synes den var enklere å forstå enn den eksisterende. Tilbakemeldingene fra testbrukerne gjør at vi kan endre og tilpasse skattemeldingen underveis, før den tilbys hele befolkningen.
– Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger, og har gått gjennom alle sammen. Jeg vil takke alle som bidro, og som dermed har vært med å påvirke hvordan fremtidens skattemeldingen blir, sier Anette Beichmann, som leder prosjektet.

Les mer om endringene i den nye skattemeldingen og resultatene fra spørreundersøkelsen på skatteetaten.no.