Pressemelding: 3,7 millioner får selvangivelsen fra i dag

Tirsdag 1. april får 3,7 millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende selvangivelsen for inntektsåret 2013 elektronisk på skatteetaten.no. Samtidig starter utsendelsen av selvangivelsen på papir.

hans_christian_holte_06– Det er viktig at folk ikke betaler for mye skatt. Vi oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene i selvangivelsen er fullstendige og korrekte, og til å føre opp beløp som ikke er med. Du må særlig huske å få med fradragene som du kan ha rett på, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

På skatteetaten.no er det elektroniske kalkulatorer og lett tilgjengelig veiledning som hjelper folk å finne riktige fradrag. I år har Skatteetaten laget flere enkle hjelpemidler for å sikre at folk ikke betaler for mye skatt.
– Vi får mange spørsmål om regelverket for reising og pendlerfradrag. Derfor lanserer vi i år elektronisk pendlerveiviser og – kalkulator, samt en reisefradragskalkulator. I tillegg lanserte vi i fjor en fradragsveileder. Dette skal hjelpe folk å finne ut av hva de har krav på i fradrag slik at de betaler riktig skatt, sier Holte.

Innlevering av selvangivelsen
For lønnstakere og pensjonister er fristen for å levere selvangivelsen 30. april. Skattytere som ikke har noe å endre eller tilføye skal ikke levere selvangivelsen.
– Vi ønsker at de som har endringer leverer elektronisk. Alle kan levere elektronisk, både de som er elektroniske brukere og alle andre. De som leverer selvangivelsen på papir kan ikke vente å få skatteoppgjør i juni i år, men tidligst i august, sier Holte.

Mot slutten for selvangivelsen på papir
Regjeringen har besluttet at digital kommunikasjon med det offentlige skal være hovedregelen. Skatteetaten har tatt initiativ til å gjennomføre dette også for tjenestene selvangivelse og skatteoppgjør. Vi ønsker at hovedandelen av innbyggerne er elektroniske brukere neste år, og at de som ønsker selvangivelse på papir selv aktivt må be om det.
– Så langt har én million nordmenn valgt å bli e-brukere. Det betyr at de kun mottar den elektroniske utgaven av selvangivelsen. Neste år går vi inn for å utvide dette til å gjelde alle nordmenn som ikke selv aktivt ber om å få selvangivelsen på papir. Det betyr at vi legger opp til at dette er det siste året flertallet av befolkningen får selvangivelsen på papir, sier Holte.

For mer informasjon, kontakt Skattedirektoratets pressetelefon: 945 01 000