Pris for årets klatrer – Skatteetaten er en attraktiv arbeidsgiver

Skatteetaten har mottatt prisen for Årets klatrer i Universums rangering av de mest attraktive arbeidsgiverne blant unge yrkesaktive. Aldri før har Skatteetaten oppnådd en høyere plassering.

Torsdag kveld mottok Skatteetaten prisen for Årets klatrer under Universum Awards 2016.

– For Skatteetaten er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver. Denne prisen betyr at arbeidet Skatteetaten har lagt ned på mange fronter og over lang tid, har vært med på å forsterke vår attraktivitet som arbeidsgiver, sier HR-direktør Lise Sannerud.

HR-direktør Lise Sannerud i Skatteetaten

HR-direktør Lise Sannerud i Skatteetaten

Universum awards er en prisutdeling for landets mest attraktive arbeidsgivere. To ganger i året gjennomfører Universum spørreundersøkelser blant studenter og unge yrkesaktive. Hensikten med undersøkelsene er å rangere landets mest attraktive arbeidsgivere.

Høyeste plassering noensinne
Skatteetaten har siden i fjor gjort et stort byks på listene for yrkesaktive innen økonomi og IT, med en økning på henholdsvis 15 og 17 plasser. Det er for denne klatringen Skatteetaten i år mottar prisen Årets klatrer.

Skatteetaten er i år på 6.-plass på listen over landets mest attraktive arbeidsgivere for økonomer – det er den høyeste plasseringen Skatteetaten har hatt på Universumlistene noensinne.

Også unge yrkesaktive innen IT, opplever Skatteetaten som en attraktiv arbeidsgiver. På IT-listen ligger Skatteetaten på en solid 18.-plass.

Skatteetaten gir godt inntrykk
Sannerud forteller at økonomi og it er viktige målgrupper for Skatteetaten og at etaten har jobbet langsiktig med å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver for disse målgruppene.

– At vi er attraktive tror jeg er en kombinasjon av flere faktorer, sier Sannerud.

– For det første er vi en samfunnsaktør med et viktig samfunnsoppdrag. Vi er synlige i mediene. Vi lykkes med å få frem Skatteetatens mangfold av oppgaver, og vi har sterke og utviklende fagmiljø som jobber med samfunnsrelevante oppgaver. I tillegg vinner vi priser og gjør det bra på omdømmemålinger, forteller Sannerud.

Sterk ambassadørvilje
Sannerud legger til at medarbeiderundersøkelsen og undersøkelser blant personer som slutter i Skatteetaten, viser at Skatteetaten er en arbeidsplass med engasjerte medarbeidere som trives og er stolte av jobben.

– Det reflekteres i en svært høy grad av ambassadørvilje på vegne av Skatteetaten som arbeidsplass, sier Sannerud.