Skal du endre navn?

Skatteetaten moderniserer Folkeregisteret, og nå jobber vi med å utvikle en ny tjeneste for navnendringer. Den nye tjenesten vil gjøre det raskere og enklere å endre navn, og i mange tilfeller helt uten manuell saksbehandling.

Nå trenger vi hjelp til å teste ut den nye tjenesten.

Dersom du – eller noen du kjenner – har lyst til å bytte, legge til eller fjerne et eller flere navn (fornavn, mellomnavn eller etternavn), så vil vi gjerne høre fra deg!
Vi ønsker primært å høre fra deg som ikke skal bytte navn i forbindelse med bryllup. Dette fordi navnendringen vil skje direkte, og vi har i denne piloten ikke mulighet til å knytte den til selve vigselen slik at navnendringen først blir gyldig frem i tid. Dersom du skal gifte deg og vil bytte navn med umiddelbar virkning, er du velkommen til å delta.

Meld din interesse ved å sende en mail til følgende e-postadresse: prosjekt.mf@skatteetaten.no med følgende informasjon:

  • Navnet ditt (i dag) og ønsket navnendring
  • Evt. navn på barn under 16 år og ønsket navnendring for dem
  • Kontaktinformasjon (e-post og telefon)

Da vil du bli kontaktet av prosjektet og få tilgang til den nye tjenesten.

Regler for navnendring
Før du melder deg på, kan det være greit å vite litt om regelverket.
Barn under 16 år må meldes av foreldre. Er man over 16 år, kan man i utgangspunket ikke endre navn mer en én gang hvert tiende år. Likevel finnes det unntak:

  • du kan ta etternavnet til en ektefelle eller en samboer som du har bodd sammen med i minst to år, eller som du har barn sammen med.
  • du kan ta et etternavn som du har hatt tidligere.
  • du kan ta etternavnet til steforeldre, fosterforeldre eller adoptivforeldre.
  • du kan endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før du endret det.
  • du kan ta, endre eller sløyfe fornavn eller etternavn dersom det foreligger særlige grunner.

Husk også at om du velger å endre navn, så må du også huske på å oppdatere legitimasjon. Særlig viktig er det å få nytt pass om du skal ut å reise.
Les mer om navnendring på skatteetaten.no/endrenavn.