Skatteetaten tildelt omdømmeprisen

Skatteetaten ble i dag tildelt Ipsos MMIs omdømmepris for 2015. Etaten har over lang tid styrket sitt omdømme gjennom langsiktig kommunikasjon og er en av etatene og bedriftene som har hatt den mest positive utviklingen over de siste ti årene, heter det i juryens begrunnelse.

Av Tiril Rake Helgesen

Ipsos MMI gjennomfører årlige profilundersøkelser av offentlige virksomheter, næringsliv og organisasjoner som viser hvordan virksomhetene oppfattes av omverden. Omdømmeprisen deles ut til en norsk bedrift, etat eller organisasjon som nordmenn over lang tid har hatt et godt totalinntrykk av.

– Det er ingen selvfølge at Skatteetaten skal motta årets omdømmepris, og derfor er jeg svært stolt og ydmyk over å motta en pris som denne på vegne av våre over 6000 ansatte. Aldri før har nordmenn vært så fornøyd med Skatteetaten eller vist så mye tillit til den jobben vi er satt til å gjøre; å sikre finansieringen av fellesskapet gjennom rett skatt til rett tid. At folk har tillit til skattesystemet er helt avgjørende for at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt. En slik pris motiverer og inspirerer oss til å jobbe enda hardere, sa skattedirektør Hans Christian Holte da han mottok prisen på vegne av Skatteetaten.

Hjelper brukerne med å finne, forstå og få til det de har behov for.

Lang tids fremgang
Skatteetaten har gjennom de siste ti årene opplevd en gradvis økning i andel godt inntrykk i befolkningen, som nesten uten unntak har gått i en retning. Siden 2004 har andel godt inntrykk av etaten økt fra 37 prosent til 65 prosent, og andel dårlig inntrykk har sunket fra 21 prosent til 12 prosent. Sterkt medvirkende til at Skatteetaten får prisen, er i følge juryens begrunnelse at Skatteetaten går frem på samtlige faktorer i 2015, og befester lang tids fremgang på alle områdene som måles. Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner Skatteetaten, og at etaten har evnet å formidle sitt samfunnsoppdrag ved at Samfunnsansvar og moral er den faktoren etaten scorer aller best på.

– Det er ekstra hyggelig å kunne tildele prisen til en aktør som har jobbet systematisk med å utvikle seg gjennom faglig god kommunikasjon, og hvor resultatene viser at dette gjenspeiles i befolkningens inntrykk, sa avdelingsleder Kristin Rogge Plan i Ipsos MMI, da hun overrakte prisen.

Stemmer med egne undersøkelser
Skatteetaten gjennomfører hvert år egne undersøkelser blant befolkningen og næringslivet for å vite mer om hvordan de oppfatter etaten og tjenestene våre. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser også at befolkningen har et positivt inntrykk av etaten og opplever servicen og tjenestene som gode.

– Det skal være enkelt å betale riktig skatt. Derfor må vi fortsette å jobbe med å tilpasse våre tjenester til brukernes behov og å være der de er. Samfunnet utvikler seg hele tiden, og det må vi som skatteetat også gjøre. Vi har utrettet mye for lønnstakere og pensjonister ved å forenkle selvangivelsen og gjøre all informasjon så tilgjengelig som mulig. Vi lytter til det våre brukere forteller at de gjør, men vi baserer våre tjenester og budskap også på det vi vet at de faktisk gjør. Nå er vi i gang med å gjøre den samme jobben for næringslivet, slik at også denne sektoren får gode tjenester. Det skal være enkelt for alle å betale riktig skatt, sier skattedirektøren.