Sommerjobb hos Skatteetaten for deg som studerer programmering, interaksjonsdesign eller er interessert i web-analyse

Vi søker en gruppe dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.

Fjorårets sommerstudenter: Karoline Motland, Camilla Lucia Ramse, Robin Amir Rondestvedt Moudnib, Hanna Løyland og Even Dalen

For deg som interessert i tall og vil jobbe med web analyse trenger vi hjelp med:

Prosjekt 1: Analyse av skatteetaten.no – hva fungerer/ikke fungerer?
Vi søker en student som vil jobbe med oppgaver knyttet til skatteetaten.no. Du skal finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer for brukerne av skatteetaten.no. Dette skal du gjøre ved å ta utgangspunkt i tallgrunnlag for eksisterende site og ny site. Utgangspunktet er at skatteetaten.no kommer i ny versjon våren 2018, og målet er å få vite om noe har endret seg. I tillegg vil du se på hvordan brukertilfredshet kan måles og settes opp. Oppgaven du utfører kommer til å gi input til de andre sommerstudentprosjektene.

Les mer og søk på webcruiter.

For deg som studerer interaksjonsdesign trenger vi hjelp med:

Prosjekt 2: Prototype brukergrensesnitt og bedre brukskvaliteten for håndbøker og www.skatteetaten.no/finansveileder
Vi søker en student som vil jobbe med oppgaver knyttet til brukergrensesnitt og bedre brukskvalitet. Du kommer til å tegne ut/utforme og teste ut brukergrensesnitt for Skatteetatens håndbøker og www.skatteetaten.no/finansveileder. Oppgaven henger sammen med de andre sommerprosjektene vi har og vil bruke analyse som er utarbeidet av webanalytiker.

Les med og søk på webcruiter.

For deg som studerer programmering/IT har vi følgende prosjekter vi trenger hjelp med:

Prosjekt 3: Skatteetatens håndbøker
Vi søker etter en utvikler som med hjelp fra en interaksjonsdesigner, skal finne ut hvordan produksjon, distribusjon og presentasjon av Skatteetatens håndbøker bør gjøres. Skatteetaten har i dag fire håndbøker som fra forfatteres side produseres, distribueres og presenteres på til dels forskjellige måter.

Les mer og søk på webcruiter.

Prosjekt 4: www.skatteetaten.no/finansveileder – kunstig intelligens
Vi søker etter to utviklere med interesse for kunstig intelligens som skal jobbe med finansveilederen til Skatteetaten. Du må være interessert i utvikling, helst både back end og front end, og kunne transformere større mengder data til andre formater.

Les mer og søk på webcruiter.

Prosjekt 5: «Mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta – der Artificial Intelligence møter Blockchain»
Skatteetaten er i front med utviklingen av fremtidens tekniske løsninger innen det offentlige.
Mønstergjenkjenning av transaksjoner av kryptovaluta i en blokkjede er en spennende oppgave som Skatteetaten ønsker å jobbe med i form av et sommerprosjekt. Vi søker etter to sommerstudenter som sammen med interne ressurser vil jobbe med prosjektet.

Du vil bidra til å utvikle algoritmer som kan gjenkjenne mønstre av transaksjoner av kryptovaluta som forekommer i en blokkjede. Både tradisjonelle algoritmer og maskinlæring (og dyp læring) vil være aktuelle.

Les mer og søk på webcruiter.