Tag : a-ordningen

Ny innrapportering: Bli med på testinnsending av data til selvangivelsen

For inntektsåret 2015 er rapporteringen på verdipapir og en mengde nye grunnlagsdataordninger modernisert. Du kan nå være med på testinnsendinger.

I januar hvert år sender bedrifter og virksomheter inn opplysninger til Skatteetaten. Opplysninger vi trenger for å produsere blant annet selvangivelsen. All innsending foregår via Altinn på nye, elektroniske formater og nå i høst tilbyr vi test av den nye løsningen. Testtilbudet varer frem til nyttår. Skatteetaten anbefaler alle berørte bedrifter å delta på test, særlig du som ikke har innrapportert denne typen opplysninger digitalt før.

Test
Vi anbefaler spesielt de som skal innrapportere på de nye ordningene om å delta i våre testinnsendinger. Det samme gjelder de som har hatt problemer med innsendinger tidligere.

Melde deg på eller spørsmål?
Du kan teste ut formatene og løsningen frem til årsskiftet. Ønsker du å melde deg på, eller har spørsmål, send e-post til: grunnlagsdata@skatteetaten.no
Du kan også ringe oss på telefon 800 80 000 (tastevalg 4-3-2).

Innrapportering for 2015
Altinn åpner for innrapportering 4. januar 2016. Oversikt over innrapporteringsfrister, formater og test, finner du på skatteetaten.no

Les mer om grunnlagsdata på skatteetaten.no

Les mer om grunnlagsdata på skatteetaten.no

Gradvis omlegging
Skatteetaten har siden 2011 gradvis modernisert systemet for innrapportering av liknings- og kontrollopplysninger. Opplysningspliktige bedrifter skal nå innrapportere digitalt, effektivt og sikkert via Altinn på nye xml-formater, og har ikke lenger anledning til å sende inn på papir, cd og minnepinne. Den nye elektroniske løsningen er blitt godt mottatt av brukerne. Bedriftene setter stor pris på at innsendingsprosessen nå skjer så raskt, og at det har blitt enklere å sjekke leveransene og eventuelt korrigere feil.

Her er en oversikt over de grunnlagsdata- og finansordningene som har blitt modernisert og skal innrapporteres elektronisk på nyåret:
FATCA
• Obligasjonsfond
• Aksje- og kombinasjonsfond
• Skadeforsikring
• Livsforsikring
• Individuelle pensjonsordninger – innbetalinger (utbetalinger skal rapporteres i altinn.no/a-ordningen/)
• Skattefrie utbetalinger fra offentlig virksomhet (er tidligere lønns- og trekksoppgave kode 926, og har skiftet navn til Skattefrie Utbetalinger)
• Betalinger til selvstendig næringsdrivende (tidligere lønns- og trekksoppgave kode 401, og har skiftet navn til Betalinger til selvstendig næringsdrivende.)
• Boligsparing for Ungdom
• Aksjonærregisteret

Prosjekt Modernisering av grunnlagsdata – MAG-prosjektet
Innrapportering av opplysninger  til selvangivelsen og kontrollformål – såkalte likningsopplysninger  eller grunnlagsdata – har de siste årene blitt betydelig modernisert. I perioden 2011- 2016 har prosjektet Modernsiering av Grunnlagsdata på vegne av Skatteetaten fornyet og effektivisert løsningen. Mens bedriftene for kun få år siden sendte inn sine opplysninger inn på papir, cd og minnepinne – overføres nå alt digitalt, trygt og raskt via Altinn til Skatteetaten.

Kom selvangivelsen i forkjøpet

Med den nye innsynstjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn, kan du sjekke hvilke opplysninger arbeidsgiveren din rapporterer om deg til det offentlige.

Nå gjør Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå det enklere for deg å ha oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold. Tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» finner du på Altinn.no, under Skjema og tjenester.

Mine inntekter

Enklere oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold.

Avdekker feilrapporteringer
Med den nye tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» i Altinn må du ikke lenger vente til selvangivelsen kommer for å avdekke eventuelle feilrapporteringer fra arbeidsgiveren din. Nå kan du sjekke at arbeidsgiveren har rapportert det trekket som skal betales for deg, slik at skatten din blir riktig.

– Dessverre er det også slik at det er en del useriøse arbeidsgivere som av ulike grunner unnlater å rapportere inn forskuddstrekket uten at ansatte er klar over det. Med denne tjenesten vil du raskt avdekke slike tilfeller og kan kontakte din arbeidsgiver, sier avdelingsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Tjenesten gir deg oversikt over inntekter, forskuddstrekk og arbeidsforhold som arbeidsgiveren har oppført på deg hittil i år. Har du flere arbeidsgivere, får du oversikt over alle.

Hva gjør du hvis du ser feil?
Oppdager du feil, må du kontakte arbeidsgiveren din. Det er kun arbeidsgiveren eller den som har sendt inn opplysningene som kan rette dem opp. På den måten kan du hjelpe både arbeidsgiveren og deg selv med at opplysningene stemmer.

– Vi er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Med denne tjenesten gir vi alle inntektsmottakere innsyn i hvilke opplysninger som arbeidsgiver har innrapportert, og du kan sjekke om opplysningene som er registrert på deg er riktige, sier Torstein Hoem.

Arbeidsgiverne har ikke innsyn i rapporten om deg, og det er heller ikke mulig for arbeidsgiverne å se at ansatte benytter seg av tjenesten.

Arbeidsgiver rapporterer hver måned inn opplysninger om deg til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjennom a-meldingen. Hver gang arbeidsgiver sender inn en melding, blir tjenesten oppdatert, og du får ferske opplysninger. Disse opplysningene kommer på selvangivelsen din.

Fatca og innrapportering

Skatteetatens nye systemer er tilrettelagt for innrapportering og kontroll av FATCA-opplysninger til amerikanske skattemyndigheter.

Hva er FATCA?
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) innebærer kort og godt at ikke-amerikanske finansielle institusjoner skal gi opplysninger om amerikanske kontohavere til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Betalinger med amerikansk kilde vil bli trukket 30 prosent amerikansk skatt, dersom de finansielle institusjonene ikke inngår avtale med amerikanske skattemyndigheter om å gi slike opplysninger.

fatca

Veiledning og informasjon
Ettersom FATCA er en ny innrapportering har Skatteetaten gått langt for å veilede og informere om den nye ordningen. I april ble det arrangert ikke mindre enn tre dialogmøter og dette på bare en dag. Møtene hadde totalt over 150 eksterne deltagere. Mange hadde ikke mulighet til å møte personlig på disse møtene. For at disse likevel skulle få mulighet til å delta ble alle møtene gjort tilgjengelig via konferanse-applikasjonen Lync. På denne måten var det mulig å delta uansett hvor man befant seg, på det meste deltok mer enn 80 personer via Lync-løsningen.
For å bistå og veilede de som skal sende inn FATCA-opplysningene har en rekke faglige og juridiske ressurser jobbet i over et år med forberedelser og veiledning. Arnfinn Bærø, innføringsansvarlig for FATCA-ordningen, er fornøyd med resultatene. Skatteetaten har oppnådd en god etterlevelse av oppgaveplikten. Det omfattende arbeidet som har blitt lagt ned i forkant gjør også at at vi har et meget godt utgangspunkt for å følge opp de som så langt ikke har sendt inn. Bærø understreker at de nye systemene gir mulighet for oversikt og oppfølging som ikke tidligere hadde vært mulig.

Mer om FATCA
Norge og USA inngikk 15. april 2013 en bilateralavtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA. Dette innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere amerikanske kontohavere og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter. Norske myndigheter gjør dette for å lette kontakten mellom norske finansielle institusjoner og amerikanske myndigheter.
Innrapportering av opplysninger skjer elektronisk via Altinn. For å oppnå dette benytter Skatteetaten de nye systemene som mottar både likningsopplysninger og den nye a-meldingen. De nye systemene har vært under utvikling i perioden 2011-2016 og i tillegg til å motta og kontrollere en rekke kontrolloppgaver, likningsoppgaver og a-meldinger vil disse systemene nå også motta og kontrollere FATCA-opplysninger før disse blir sendt videre til USA. De nye systemene kan motta og kontrollere mange hundre millioner dokumenter per år.

Gjør det lett å rapportere småjobber

Fra og med 1. januar 2015 innføres en ny ordning for rapportering av lønn og arbeidsforhold. Ordningen gjelder også privatpersoner som utbetaler lønn til for eksempel vaskehjelp, au pair etc. Hver gang du utbetaler lønn må du fylle ut et skjema på altinn (eller papir) og betale inn skattetrekk.
For at informasjonen skal bli forståelig og lett å finne trenger vi hjelp av deg! Svar på to spørsmål og gi kommentarer hvis du ønsker. Dette tar omtrent 3 minutter.

Undersøkelsen er avsluttet.

Takk til alle som hjalp oss!