Tag : aksjer

Ny finansveileder gjør skattemeldingen enklere

Skatteetaten har utviklet en ny veileder for hvordan du fører verdipapirer i skattemeldingen.

– Vi har erfaring med at flere gjør rett når de får god informasjon om hvordan de skal følge skattereglene. Derfor har vi utviklet dette verktøyet som viser hvordan du fyller ut opplysninger om aksjer og verdipapirer i skattemeldingen, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Finansveilederen viser hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer.

Finansveilederen viser hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer.

Gir 20 000 ulike svar

Veilederen er satt sammen av rundt 200 individuelle tekstsvar som settes sammen til en spesialsydd svarside avhengig av hva man har svart på spørsmålene i veilederen. Det er anslagsvis rundt 20 000 forskjellige sluttsvarsider man kan få opp basert på de svarene man gir i veilederen.

Veilederen hjelper deg med å sjekke det som er forhåndsutfylt i skattemeldingen og det du må fylle ut manuelt. Opplysninger du selv må fylle ut er for eksempel utenlandske aksjer og fond, realisert gevinst/tap på norske obligasjoner og alle data på utenlandske obligasjoner, opsjoner, CFDer, valuta og valutalån.

Det er mer enn 800 000 personer som eier aksjer og andre verdipapir i Norge. Av alle henvendelser Skatteetaten mottar om skattemeldingen, handler omtrent 5 000 eller 2,5 prosent om veiledning knyttet til verdipapirer.

 

Kort om finansveilederen
• Finansveilederen gjelder for lønnstakere og pensjonister bosatt i Norge.
• Veilederen gir hjelp til å fylle ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer (aksjer, obligasjoner, opsjoner, valutalån, valuta eller fond)
• Fordi ikke alle skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra Skatteetaten. Skatte-ABC beskriver hele regelverket.