Tag : attraktiv

Skatteetaten blant landets mest attraktive arbeidsplasser

I årets Universum-lister for «young professionals» er Skatteetaten høyt på listen blant Norges mest attraktive arbeidsplasser.

Innenfor IT får Skatteetaten en 9.plass og for juss ligger vi på en 21. plass. Den hyggeligste overraskelsen var  økonomi hvor vi endte på en 26.plass, hele 20 plasser opp fra i fjor. Det ga etaten prisen for årets klatrer

– Vi har alltid rangert høyt i IT-miljøet, og det er svært gledelig at vi nå også gjøre det såpass bra innenfor økonomi, sier HR-direktør Lise Sannerud.

Lise Sannerud - en stolt HR-direktør

Lise Sannerud – en stolt HR-direktør
Foto: CatchLight Fotostudio AS

Hun svarer følgende på hvorfor hun tror vi gjør det så bra blant økonomene:
– Skatteetaten har over tid hatt en god og positiv synlighet i media i viktige og samfunnsaktuelle saker. Vi vet også at  samfunnsfremmende arbeidsoppgaver er stadig viktigere for valg av arbeidsplass.  Det at vi i dette tilfelle assosieres med positive etiske holdinger er ekstra gledelig, fordi dette jobber vi systematisk og bevisst med, og er en viktig bærebjelke for vår legitimitet som etat. Vi har også mange flotte ambassadører i Skatteetaten – engasjerte medarbeidere som trives og anbefaler oss sine nettverk.

Her kan du bli bedre kjent med våre økonomer, revisorer og jurister:

Vil du ta en nærmere titt på Skatteetatens «Silicon Valley»?