Tag : digidel

Digitale ambassadører i Skatteetaten – kurs om skattemeldingen

Skatteetaten har som mål at alle ansatte skal være digitale ambassadører. Det betyr at vi skal kunne fortelle om våre elektroniske tjenester til venner, bekjente eller naboen.

Skatteetaten har som mål at alle ansatte skal være digitale ambassadører. Det betyr at vi skal kunne fortelle om våre elektroniske tjenester til venner, bekjente eller naboen.

I mars ble et elæringskurs om skattekort gjort tilgjengelig her på bloggen. Nå er det tid for selvangivelse og vi følger opp med et nytt kurs som handler nettopp om skattemeldingen. Kurset er laget for internopplæring, men gjøres nå tilgjengelig for andre som skulle ønske å ta dem i bruk.
Skatteetaten ønsker hele tiden å bli bedre på å møte borgerne digitalt. At ansatte er digitale ambassadører er et av mange tiltak for å få til dette, og at kursene gjøres tilgjengelig for alle er etter ønske fra prosjektet Digidel2017 som er en del av KMDs (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) arbeid for å øke digital deltagelse i befolkningen.

Her finner du det ny kurset om skattemeldingen.
Her finner du kurset om skattekort som ble lansert i desember 2015.